Som Tobaksfakta rapporterat är ett förslag om en ny Lag om tobak och liknande produkter på väg. Innehållet blev känt när regeringen skickade sitt förslag på remiss till lagrådet och debatten har främst handlat om förslaget om rökfria uteserveringar samt om skärpta regler för e-handel med tobak och e-cigaretter. Tobaksfakta och andra tobaksförebyggande organisationer har även kritiserat regeringen för att utredarens förslag om exponeringsförbud inte kom med i regeringens förslag. Exponeringsförbud begränsat marknadsföringen av tobak och skyddar unga mot tobaksdebut.

I intervjun på www.svt.se talar Annika Strandhäll främst om den tillståndsplikt som regeringen också vill införa i den nya lagen som ska börja gälla 1 januari 2019. Hon hävdar att tillståndsplikten, den som vill sälja tobak och nikotinprodukter måste först ha tillstånd av kommunen, kan bli ett vapen mot handeln med smuggeltobak.

Även A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna intervjuas i artikeln. Hon återkommer till kritiken mot att exponeringsförbudet togs bort.

– De flesta länder i Europa har redan detta förbud.På så vis är vi till viss del sist i klassen när det kommer till att reglera tobakslagstiftningen, det är ett svek mot Sveriges ungdomar, säger hon.

Annika Strandhäll menar dock att ett exponeringsförbud hade gjort det svårt att få igenom lagförslaget i riksdagen. Detta eftersom att regeringen är beroende av att även oppositionen röstar på förslaget.

– Det är så det parlamentariska läget ser ut. Vi har gjort en avvägning kring vilka åtgärder vi tror är möjliga att få igenom, säger hon.

Läs vidare