Covid-19 är en akut luftvägsinfektion. Andningsinfektioner är allvarliga infektioner som påverkar normal andning. Ett brett spektrum av bakterier och virus orsakar dessa infektioner. Rökning påverkar immunsystemet i luftvägarna, lungvävnaden och i hela kroppen. Detta minskar det naturliga skyddet mot infektioner, som covid-19.

Rökare har en ökad risk för akuta luftvägsinfektioner, en större risk för att infektionen håller på längre och en större risk att infektionen blir allvarligare än för någon som inte röker, skriver irländska Health Service Executive.

Andrahandsrök har liknande effekter. Barn som utsätts för rök har ökad risk för akuta luftvägsinfektioner. Att minska exponeringen för rök är alltså viktigt, särskilt för barn, skriver myndigheten.

Enligt en kinesisk studie om covid-19 och riskfaktorer har rökare, som behöver sjukhusvård, fjorton gånger större sannolikhet att drabbas försämrat tillstånd eller död. Läs Tobaksfaktas intervju med Matz Larsson, lungläkare vid Region Örebro län, som har läst studien.

Mer att läsa:

Covid-19: The role of smoking cessation during respiratory virus epidemics

Läs vidare