Hur drabbas rökare om de får sjukdomen jämfört med dem som inte röker?

–Jag har endast sett en studie så här långt*, Liu W et al’s artikel Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease, som undersökte riskfaktorer för att försämras eller att dö i samband med sjukhusvård och där var som sagt rökning den största riskfaktorn, 14 gånger större sannolikhet för detta bland rökare och exrökare.

 Påverkar rökning risken att drabbas av covid-19?

–Det är oklart om rökare lättare än andra får covid-19, det finns ingen sådan studie gjord. Vid utbrott av andra virusinfektioner i luftvägarna finns data som visar att rökare har ökad risk att insjukna. Sådant kan naturligtvis ha att göra med att rökare har rökrelaterade sjukdomar, alltså sådana som är vanligare bland rökare som till exempel KOL, hjärt-kärlsjukdom, reumatoid arthrtit, cancersjukdomar, som har minskat deras motståndskraft.

Vid ett utbrott av ”vanlig” influensa 1981 på en militärförläggning i Israel bidrog rökning till att fler individer insjuknade. Författarna till den studien bedömde att rökning åstadkom 13 procent fler sjukfall. Vid ett utbrott av ett annat luftvägsvirus, adenovirus, bland armésoldater I USA var det nästan dubbelt så många rökare som behövde sjukhusvård till följd av akut luftvägssjukdom.

Är det skillnad mellan vanliga influensor och covid-19 för rökare?

–Det vet vi lite om idag frånsett Liu W:s artikel*. Men den är tillräcklig tycker jag för att tända varningslampan. Som rökare har man allt att vinna på ett rökstopp, ju förr desto bättre. Med tanke på rökningens massiva negativa effekter på vårt immunförsvar är det högst sannolikt att rökavvänjning och rökstopp kan bidra till att minska antalet allvarliga lungkomplikationer vid covid 19. Dessutom minskar rökstopp snabbt risken för hjärtinfarkt och stroke, tillstånd som kräver vård och som därmed kan konkurrera om sjukvårdens ansträngda resurser.

Detta är inte sagt för att skuldbelägga rökare, att sluta röka är ofta svårt, beroendets styrka är ju jämförbart med heroin. Många blev beroende under tonåren i ett samhälle som inte tog sitt ansvar. Samhället måste ta sitt ansvar och hjälpa dem som vill sluta. Inte minst under den pågående epidemin.

Vad är ditt råd till sjukvården?

– Det blir stor press på sjukvården i dessa dagar men om det leder till att rökavvänjning prioriteras ned skjuter vi oss själva i foten. Rökning är en faktor som är möjlig att påverka. Det finns möjligheter att få hjälp att sluta på till exempel vårdcentral eller via Sluta Röka-linjen. Läkemedel, inte minst de receptbelagda, kan öka chansen att lyckas. Kanske vi kan jämföra med rökstopp inför operation? Ju tidigare rökning upphörde före operation desto mindre risk blev det för komplikationer, inte minst gällde det infektionsproblem. Rökavvänjning inför operation frigör resurser. Sverige behöver få ännu bättre rökavvänjning, få ökad kvalitet på behandling och uppföljning. Satsningen på Rökstoppsprojektet är en väg dit.

Vet man hur de som använder e-cigaretter drabbas?

–Ingen har kunnat undersöka detta ännu men artikeln What are the respiratory effects of e-cigarettes** i BMJ sammanfattar hur e-cigaretter påverkar immunförsvar och luftvägar. Det finns evidensbaserad rökavvänjning. Det ska vi rekommendera, inte e-cigaretter. Vi ska inte glömma att även passiv rökning kan påverka immunförsvaret negativt***.

 

*Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chin Med J (Engl). E-pub. 28 feb 2020

**Gotts JE, Jordt SE, McConnell R, et al. What are the respiratory effects of e-cigarettes? BMJ. 2019;366:l5275.

***Arcavi L, Benowitz NL. Cigarette smoking and infection. Arch Intern Med. 2004;164(20):2206-16.

 

Läs vidare