Tillståndsplikten framgår av den nya tobakslagen som trädde i kraft första juli i år. Den som redan före första juli hade anmält tobaksförsäljningen till kommunen får fortsätta att sälja tobaksvaror om hen senast första november har ansökt om tillstånd för försäljningen. Då får försäljningen fortsätta tills kommunen meddelar ett beslut.

Det är alltså kommunerna som sköter tillståndsförfarandet och avgiften de tar för tillståndet och för att utöva tillsyn över verksamheten varierar.

Den som vill sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att hen genom sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att göra detta. Även personer som har inflytande över verksamheten, till exempel privatpersoner som har lånat ut pengar till verksamheten, eller personer som har inflytande i det bolag som driver verksamheten, kan utredas av kommunen. Kommunen får begära in yttranden från polisen, Skatteverket och kronofogden.

Affärsidkaren ska också ha ett egenkontrollprogram för att få tillstånd att sälja tobak. I programmet ska framgå verksamhetens rutiner för att se till att den följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror.

För att utöva tillsyn har kommunen och polisen rätt att få handlingar, varuprover och liknande. De har också rätt att få tillträde till de lokaler och utrymmen som berörs av tobakslagen för att göra undersökningar och ta prover.

I den nya tobakslagen finns också krav på att cigaretter ska vara spårbara, detta för att komma åt den illegala tobakshandeln. Som ett led i spårbarheten måste alla försäljningsställen ha en identifieringskod för att få köpa tobak från leverantörerna.

Tillståndskravet är också en viktig insats för folkhälsan, anser Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tankesmedjan Tobaksfakta

–Förutom att en licensiering medför bättre kontroll av vilka som säljer tobak hoppas vi nu att det nya tillståndskravet även ska leda till en kraftig minskning av antalet försäljningsställen av tobak. Ju tillgängligare tobaken är desto fler tobaksbrukare får man.

Hon nämner Finland som exempel. Där infördes ett obligatoriskt försäljningstillstånd redan för tio år sedan, och då slutade två av tre försäljningsställen att sälja tobak efter tillståndskravet. Innan lagen såldes tobak på 30 000–40 000 ställen och efter försäljningstillståndet fanns cirka 11 000 försäljningsställen kvar.

–I media i Sverige idag förekommer uppgifter om att tillståndskravet skulle tvinga många butiker som säljer tobak att lägga ned. Trenden om butiksnedläggelse finns dock sedan länge och stora kedjor ersätter små butiker, tobaksaffärer läggs ned och andra typer av butiker öppnar. Men som alltid försöker tobaksindustrin och deras allierade smutskasta viktiga folkhälsoåtgärder eftersom det hotar deras näring, kommenterar Margaretha Haglund.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens information

Ny lag om tobak och liknande produkter

 

Läs vidare