Världshälsoorganisationens tobaksfria dag, 31 maj, har i år miljö som tema. På WHO:s hemsida visas siffrorna som talar sitt tydliga språk. Detta orsakar tobaksproduktionen. 

  • 600.000.000 nerhuggna träd
  • 84.000.000 ton av koldioxidutsläpp
  • 22.000.000.000 liter vatten.

Tobak är skadligt för miljön i alla led: odling, tillverkning och användning. Och skadorna är inte bara begränsade till tillverkning av cigaretter. Det förklarade forskaren Andy Rowell vid ett seminarium som WHO arrangerade inför tobaksfria dagen.

Andy Rowell sade att industrin nu rör sig mot nya produkter, som e-cigaretter, nikotinpåsar och heated tobacco products. Men nytt betyder inte miljövänligare.

– Det blir en ny typ av avfall som kommer att vara mycket farligt och bidra till klimatförändringen, säger Andy Rowell.

Han tar e-cigaretten som exempel, gjord av plast, går på energikrävande batterier och läcker giftiga kemikalier.

Detta är långt ifrån budskapet som tobaksindustrin själva sänder ut. British American Tobacco, BAT, har som slogan A better tomorrow och berättar att ”hållbarhet är i centrum för allt vi gör för att bygga en bättre morgondag”. Deras hållbarhetsarbete har också rönt uppskattning. I november 2021 firade BAT att de under 20 år uppfyllt kraven för Dow Jones Hållbarhetsindex. Financial Times har gett dem utmärkelse som ledare i klimatarbete. Konkurrenten Philip Morris (PMI) kan å sin sida skryta med att i fem år ha varit A-listade i klimatindexet för CDP, Climate Disclosure Project.

Unik i sin farlighet

Men borde då inte dessa fina hållbarhetsindex vara en garant för att tobaksbolagen tar sitt ansvar? Nej, Andy Rowell skräder inte orden.

– Detta är en industri som är unik i sin farlighet. Vi har vetat länge att den dödar en av två av dem som konsumerar länge. Vi glömmer ofta att säga att den också dödar planeten.

I ett vetenskaplig sammanfattning från WHO  förklaras brister i hållbarhetsbedömningar som gör att tobaksbolagen kan lyckas sprida bilden av sig själva som hållbara.

  • Hållbarhetsanalyserna tittar inte alltid på huvudproduktionen från bolaget utan det kan bedömas från kringverksamhet.
  • Ofta bygger systemen på självrapportering.
  • Det finns inte något standardiserat mått på hållbarhetsindex utan bolagen kan välja mellan 600 mätsystem. Om det går dåligt inom ett hållbarhetsindex kan man byta till ett annat, så märks inte det dåliga resultatet.

Att ägna sig åt greenwash – att framställa sig som miljövänlig men egentligen vara miljöfarlig, är alltså möjligt och tobaksbolagen har hittills kommit undan i miljödebatten menar Andy Rowell.

– Vi talar ofta om hur stora oljebolag orsakar klimatförändringar, men vi pratar inte om tobaksbolagen trots att deras klimatpåverkan kan jämföras med det som orsakas av ett stort oljebolag.

För Kevin Genga i Migori County i Kenya är miljöförstöring verklighet. Tobaksbolagens framfart syns överallt i samhället där han lever.

– När tobaksbolagen kom och rekryterade bönder för att arbeta på tobaksodlingar ledde det till att skogen tömdes på träd, att våra floder torkades ut, våra jordbruk förstördes och miljön förorenades.

Nu arbetar han i ett projekt för att bygga upp tobaksfria jordbruk och för att återplantera skog.

– Målet är att leva i harmoni med naturen, som vi gjorde före tobaksodlingarna.
Att regeringar ska hjälpa tobaksodlare att byta till hållbara grödor är ett av huvudbudskapen under tobaksfria dagen. Det är också i linje med tobakskonventionen, artikel 17, om att ge stöd till ekonomiskt bärkraftiga alternativa verksamheter för tobaksodlare och artikel 18, om att parterna ska arbeta för att skydda miljön och människors hälsa.

Tobaksbolag stäms för miljöförstöring i Nigeria

Ett annat budskap för tobaksfria dagen är att tobaksbolagen ska hållas ansvariga för det som de har ställt till. Det arbetar Oluwafemi Mathew Akinbode i Nigeria för. Han har ägnat 20 år åt organisering på gräsrotsnivå och leder CAPPA, en organisation som bland annat arbetar för att stoppa företag som missbrukar naturresurser. Han berättar att efter en mycket lång juridisk kamp kommer oljebolaget Shell ställas till svars för de skador de har orsakat i två lokalsamhällen som lever på fiske.

– Det tog 18 år men nu kommer de att tvingas betala 100 miljoner dollar.

På samma vis bedrivs rättsprocess mot tobaksbolag. Det är ett tidskrävande arbete, en stämningsansökan mot ett tobaksbolag lämnades in för tio år sedan och ännu har man inte något resultat. Men trots det tror Oluwafemi Mathew Akinbode på metoden och vill att den ska bli en del av arbetet med tobakskontroll.

– Det vi har idag är vetenskapliga bevis för tobaksbolagens miljö- och klimatpåverkan. Nu är det dags att börja hålla dem ansvariga på alla fronter, lokalt, nationellt och internationellt.

– Vi behöver skapa en stark bindning mellan klimatrörelsen och tobakskontrollrörelsen och också se möjligheterna med att koppla samman tobakskonventionen och klimatkonventionen för att ställa krav på tobaksbolagen, säger Oluwafemi Mathew Akinbode.

Källa:
WHO webinar
WHO brief 

Läs vidare