Till 15-årsfirandet har tobakskonventionens sekretariat tagit fram en kampanj för att lyfta upp det som har åstadkommits under 15 år, till exempel skärpt tobakskontroll i både rika och fattiga länder och att tobaksindustrins metoder har avslöjats och blivit mer kända.

Foto: PAHO

Tobakskonventionens sekretariat finns i Genève, och leds sedan 1 mars av Adriana Blanco. Hon var själv med och arbetade för att konventionen skulle ratificeras i sitt hemland Uruguay, vilket hon nämnde under sitt första framträdande som chef för sekretariatet då konventionens femton första år högtidlighölls.

”Det råder inget tvivel om att tobakskonventionen är en viktig milstolpe för den globala folkhälsan. Att implementera tobakskonventionen är ett kraftfullt sätt för parterna att förbättra sina medborgares liv och säkerställa en bättre framtid för sina länder”, sa hon bland annat i sitt tal.

Hon tog också upp att tobakskonventionen är ett viktigt verktyg för att genomföra FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 3 som handlar om god hälsa och välbefinnande.

Att tobaken påverkar samtliga hållbarhetsmål har vi berättat tidigare.

Adriana Blanco uppmanade FN att göra hela FN-systemet 100 procent rökfritt för att dra undan mattan för tobaksindustrin och stärka arbetet med alla hållbarhetsmålen.

Eftersom tobaksindustrin särskilt försöker locka ungdomar att använda tobaksprodukter kommer tobakskonventionens nionde partskonferens i november att ha särskilt fokus på ungdomar, berättade hon också.

Läs mer på Tobakskonventionens webbplats.

Vill vi publicera något av kampanjmaterialet? Här hittar du det.

 

Fakta om tobakskonventionen

Tobakskonventionen är det enda internationella fördrag som ligger under Världshälsoorganisationen WHO:s ansvar. Konventionen heter egentligen WHO:s ramkonvention för tobakskontroll: The WHO Framework Convention on Tobacco Control och brukar förkortas WHO FCTC, eller bara FCTC. Konventionen antogs av WHO:s medlemsstater den 21 maj 2003, men den trädde i kraft nästan två år senare när tillräckligt många parter, 40 stycken, hade ratificerat den.

Sekretariatet har hand om ytterligare ett avtal, protokollet om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter, som trädde i kraft i september 2018. Sverige ratificerade protokollet, som på engelska heter Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Pruducts i juli 2019.

 

 

 

Läs vidare