Tobaksfakta har intervjuat den nya chefen via e-post. Hon berättar att hon föddes 1963 i Uruguays huvudstad Montevideo.

–Mina föräldrar skilde sig när jag var ett år och jag är stolt att säga att det var min mamma och mina morföräldrar som uppfostrade mig, säger hon.

Hon utbildade sig till läkare vid University of the Republic of Uruguay och specialiserade sig på missbruk vid the Latin American Center of Human Economics i Uruguay. Därifrån har hon även en mastersexamen inriktad på strategier för att förhindra missbruk hos barn och ungdomar.

– Jag arbetade som läkare i nästan 20 år främst med människor i sårbara och utsatta situationer, säger hon.

Tobakskontroll en hjärtefråga

Adriana Blanco har arbetat med tobakskontroll i 20 år.

– Jag började i nätverket National Alliance for Tobacco Control som företrädare för staden Montevideo, berättar hon.

Hon samordnade arbetet i alliansen, som bildades som en inofficiell sammanslutning med bland andra regeringen, privata organisationer och organisationer på gräsrotsnivå.

National Alliance for Tobacco Control arbetade på många nivåer och lyckades på några få år ändra synen på tobakskontroll i Uruguay, från att vara något man knappast hade hört talas om till att rökfrihet i offentliga lokaler och arbetsplatser blev ett allmänt accepterat faktum.

–Vi arbetade för att få Uruguay att ratificera tobakskonventionen, till exempel genom att bearbeta parlamentariker och andra beslutsfattare, berättar hon.

Uruguay ratificerade tobakskonventionen 2004, som en av de 40 första parterna. Alliance for Tobacco Control har stor del i det lyckosamma resultatet, enligt organisationen Tobacco Free Kids, tillsammans med det faktum att Uruguay fick en onkolog som president, Tabaré Vásquez. Han tvekade inte att göra tobakskontroll till en fråga med hög prioritet och dekretet om rökfria arbetsplatser och offentliga lokaler trädde i kraft 1 mars 2006.

Adriana Blanco har skrivit en rapport om processen för PAHO, Pan American Health Organization. Hon kom i kontakt med PAHO genom sitt arbete i Alliance for Tobacco Control.

– Jag arbetade i några projekt som finansierades av PAHO. Bland dem var mätningen av nikotin på offentliga platser, vilket blev en enorm kraft i kampen för rökfria miljöer. Vi hade också ett projekt för att förklara Montevideo och tre offentliga sjukhus rökfria. Projektet föregick presidentdekretet som gjorde Uruguay till det första rökfria landet i Latinamerika.

Internationellt arbete följde

Adriana Blancos insatser för att göra Uruguay rökfritt ledde henne till olika internationella sammanhang, och hennes arbete började få uppmärksamhet. Hon fick så småningom arbete på PAHO, där hon nu har varit i 14 år, de sista tre som chef för The Unit of Risk Factors and Nutrition in the Department of Noncommunicable Diseases and Mental Health.

Nu tar hon över som chef för Tobakskonventionens sekretariat första mars, ett arbete som hon ser fram emot.

– Det här är ett drömjobb för den som har ägnat större delen av sitt liv åt tobakskontroll. När jag sökte tjänsten ville jag att sekretariat skulle att ledas av någon som har en stor känsla för jobbet. Om de hade valt någon bättre än mig skulle jag ha varit glad ändå, men om det inte fanns en sådan person kände jag att jag var redo att ta ledningen.

Hon kommer att följa sin företrädares, Vera Luiza da Costa e Silvas, arbete.

–Jag ska fortsätta att förbättra samordningen med kollegerna vid WHO, vid både huvudkontor och regionala kontor. Vi måste göra det för att utnyttja de begränsade mänskliga och ekonomiska resurserna så bra som möjligt så att genomförandet av tobakskonventionen och protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter påskyndas.

Förbereder höstens partsmöten

I november samlas parterna som har ratificerat Tobakskonventionen och protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter, och de mötena är det sekretariatet som förbereder så det blir det första Adriana Blanco tar itu med. Men sedan vill hon arbeta för att påskynda införandet av tobakskonventionen och vurmar särskilt för rökfria miljöer, grafiska hälsovarningar och att använda skattepolitiken för att få ner tobaksbruket.

–Då skapas samtidigt intäkter till staten och dessutom sparar man pengar till hälso- och sjukvården genom att de tobaksrelaterade sjukdomarna minskar, säger hon.

Men de enkla åtgärdernas tid är dock förbi, enligt henne.

–Vi har redan plockat de lågt hängande frukterna. Nu kräver framstegen mer och mer ansträngning. Det är därför samordningen med WHO för genomförandet av tobakskonventionen är grundläggande. Vi kommer att behöva lägga en hel del ansträngningar på landsnivå, säger hon.

Hon vill också öka antalet parter som har ratificerat protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter.

– Om vi vill att protokollet ska ha en avskräckande effekt på olaglig handel med tobak måste vi ha fler parter som fullföljer de åtgärder som de har förbundit sig till enligt protokollet. Särskilt med tanke på att tobaksbranschen alltid motsätter sig skatteåtgärder med argument om den ”oundvikliga” ökningen av olaglig handel.

Den största utmaningen för henne är tobaksindustrin.

–Det är naturligtvis och utan tvekan det största hindret för att utveckla tobakskonventionens mandat. En annan utmaning är hälsoministrarnas prioriteringar. De har en mängd olika ämnen att hantera med begränsade mänskliga och ekonomiska resurser.

Läs vidare