Shanghai är den stad i Kina som är ledande i att minska tobaksbruket, enligt Shine. Bland annat blev staden 1 mars 2010 först i landet med lagstiftning som förbjuder rökning inomhus. Lagen reviderades 2016 för att säkerställa ett totalförbud. Shanghai har också förbjudit användningen av e-cigaretter på offentliga inomhusplatser sedan slutet av 2022.

Kina är världens största tobaksproducent och nästan en tredjedel av världens rökare, över 300 miljoner, finns i Kina.

Det innebär att ungefär 27 procent av den vuxna befolkningen är rökare, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Mer än hälften av de vuxna männen röker. Dessutom utsätts över 700 miljoner icke-rökare i Kina, inklusive cirka 180 miljoner barn, för passiv rökning minst en gång om dagen under en vanlig vecka.

Läs vidare