“Tobaksindustrin är den enda industri vars produkter genererar enorma vinster och samtidigt skadar hälsan hos konsumenterna och dödar dem”, sade hon.

”Hur kan vi som internationellt samfund tillåta tobaksindustrin att trakassera länder?”

Hon syftade bl a på de metoder som tobaksbolag använt mot Australien, Uruguay, Norge och USA när dessa länder infört ny lagstiftning för att minska de tobaksrelaterade sjukdomarna. Senast i måndags vidtog tobaksjätten Philip Morris rättsliga åtgärder för att försöka stoppa Australiens nya beslut om neutrala tobaksförpackningar.

Ett annat exempel är USA, där tobaksbolag har stämt statliga Food and Drug Administration. Bolagen vänder sig mot nya krav på varningsbilder på cigarettpaketen och hävdar att kraven inkräktar på yttrandefriheten.

WHO-chefen Margaret Chan har ända sedan sitt tillträde 2007 varit en förgrundsfigur i kampen för tuffare tobaksprevention.

Läs vidare