Sedan augusti 2022 finns Lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där ställs krav på att produkter, som vitt snus, ska marknadsföras på ett särskilt måttfullt sätt. Företagen får ge saklig information men inte göra varan lockande. Marknadsföringen får inte heller riktas mot personer som är under 25 år.

Tobaksfakta har tidigare skrivit om flera företag som har fått kritik av Konsumentverket. Företagen har då möjlighet att bättra sig och hittills har inte något ärende gått vidare till domstol.

Stämningen som nu gjorts är den första. KO skriver att man öppnade ärendet mot företaget i augusti 2023. Sedan dess har företaget tagit bort vissa inlägg, men samtidigt fortsatt publicera nya inlägg som KO inte anser är måttfulla.

Företaget har bland annat gjort reklam på Tiktok för vitt snus med en tomte som har kalenderöppning och andra filmklipp där personer testar nya smaker och skämtar med varandra.

KO anser att marknadsföringen går utöver de ramar som lagen sätter med krav på särskild måttfullhet i reklam för nikotinprodukter. Myndigheten anser också att det är extra problematiskt med reklam på Tiktok eftersom det är en social medieplattform som främst attraherar barn och unga.

–KO ser allvarligt på reklam för vitt snus i sociala medier där barn och unga tillbringar mycket tid, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Läs vidare