Medscape är en webbplats som ger tillgång till medicinsk information för läkare och medicinska forskare. Organisationen tillhandahåller också fortbildning för läkare och annan vårdpersonal.

Webbplatsen har samarbetat med PMI på fem kurser som lanserats på senare tid. Efter kritik har några av kurserna tillfälligt tagits ner medan företaget genomför en granskning. Företrädare har berättat för BMJ att man hittills inte ”hittat några bevis för avvikelse från Medscapes strikta kvalitets- och integritetsstandarder”.

Enligt ett upprop från bland annat läkare borde tobaksindustrin med sina skadliga produkter inte ha någon koppling till medicinsk utbildning. Det finns också oro över innehållet i kurserna. Enligt kritiker tenderar innehållet att framställa andra produkter än cigaretter som relativt ofarliga, vilket överensstämmer med PMI:s affärsintressen. Tobaksjätten säljer också e-cigaretter och snus.

Läs vidare