”Commercial Determinants of Noncommunicable Diseases in the WHO European Region”. Det är titeln på en ny rapport som ges ut av WHO Europe. Det låter kanske inte så intresseväckande men siffrorna i rapporten är desto mer alarmerande. En fjärdedel av dödsfallen i Europa på ett år beror på att människor drabbats av icke-smittsamma sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och kroniska lungsjukdomar helt eller delvis på grund av agerandet från alkoholindustrin, tobaksindustrin, fossilindustrin och industrin för processad mat.

Trots vetskapen om att regleringar för dessa industrier har god effekt så införs de i låg grad. Det beror till stor del på att industrierna motverkar restriktioner som skatter och hinder för marknadsföring och försäljning. Rapporten syftar till att få beslutsfattare på folkhälsoområdet att upptäcka dessa industriers metoder och att hitta sätt att hindra dem.

Vilseleder forskare

Rapporten rymmer en rad exempel på avancerade påverkansmetoder från industrierna sida. Ett exempel är Brysseldeklarationen I deklarationen sätter man upp en rad principer för kriterier för god vetenskap. Forskare, vetenskapsjournalister, beslutsfattare med flera är med i skapandet av deklarationen. Vad de flesta inte vet är att tobaksindustrin och alkoholindustrin är involverade. Brysseldeklarationen används sedan för industriernas syfte. Tobaksindustrin  hindrar lagar mot passiv rökning med argumentet att det är för dåligt vetenskapligt underlag för att visa att det förekommer, och hänvisar då till Brysseldeklarationens krav på god vetenskap.

Vilseleder unga

Ett annat exempel rör utbildning för unga. Tobaksindustrin betalar utbildningar för unga för att hjälpa dem att avstå från tobaksprodukter. På så vis får industrin det att se ut som att de vill unga väl, men det man egentligen gör är att flytta ansvaret från sig själva till ungdomarna och deras föräldrar. Samtidigt framstår tobaksbolaget i god dager och hindrar beslutsfattare från att rikta in sig på restriktioner mot produkterna. Alkoholindustrin och spelindustrin har följt efter tobaksbolagens exempel och också skapat ungdomsutbildningar.

Driver juridiska processer

Industrierna agerar också utifrån juridiska krav på frihandel och konkurrens. I tobakskonventionens artikel 5.3 står de som skrivit under förbinder sig att hålla tobaksbolagen utan för folkhälsopolitiken och beslutsfattandet. Detta har fått tobaksindustrin att se sig om efter andra sätt att påverka. En metod är att använda juridiska möjligheter att stoppa regleringar. Ett sådant fall är när Australien som första land i världen införde neutrala cigarettförpackningar. Philip Morris drev process mot Australien och hävdade bland annat det var ett handelshinder och att det hindrade företag från att visa upp sitt varumärke. Philip Morris förlorade men det var mycket krävande för Australien. Landet uppges ha fått betala 50 miljoner amerikanska dollar för den juridiska processen.

Civilsamhället motvikt

För att hindra tobaksbolagens inflytande är samarbete viktigt, skriver WHOi rapporten och exemplifierar med Slovenien. Under 2024 införde landet strängare tobakslagar, bland annat förbud mot smaker på e-cigaretter och utfasning av rökrum.  Inför beslutet i det slovenska parlamentet agerade slovenska frivilligorganisationer, med stöd från europeiska partners, för att påverka slovenska beslutsfattare och vara motvikt till vejp-affärer och grupper för vejpare. Det går inte att veta exakt vad som låg bakom politikernas inställning, men faktum är i alla fall att politikerna i det slovenska parlamentet enhälligt röstade för att införa tobaksrestriktionerna, skriver WHO i rapporten.

Källor:

Läs vidare