Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har föreslagit en lag som höjer åldersgränsen för tobaksinköp med ett år i taget, något som Nya Zeeland var först i världen med att besluta om. När den nya regeringen kom till makten där stoppades dock åtgärderna, och forskarna varnar för att samma sak kan komma att hända i Storbritannien.

Lagförslaget behandlas i det brittiska parlamentet i flera omgångar och klarade den första omröstningen 16 april med 383 röster för och 67 röster emot. Förslaget ska också gå igenom i det brittiska överhuset, House of Lords.

För att undvika att lagen kommer att urvattnas eller överges bör politiker vara medvetna om vilka åtgärder tobaksindustrin och dess företrädare kan komma att vidta, skriver forskarna och går i artikeln igenom de strategier som tobaksbolagen vanligen använder och hur de kan bemötas.

Läs mer på Tobacco Tactics webbplats.

Läs vidare