Medlemmarna har i undersökningen fått frågan om hur de upplever att inomhusmiljön hemma fungerar och vilka hinder som finns för att leva så besvärsfritt som möjligt.

Flest medlemmar – ungefär var sjätte som bor i flerbostadshus – upplever att just grannars cigarettrök orsakar problem i hemmiljön.

En enkät som tidningen Hem & Hyra gjorde år 2018 visade även den att många mår dåligt av grannars rökning. Till exempel ville 7 av 10 se rökförbud i flerbostadshus. Var tredje hyresgäst ville även förbjuda rökning på balkongen.

Lagstiftningen behöver ses över så att det blir möjligt att inrätta rökfria flerbostadshus och även säkerställa juridiskt att de fortsätter vara rökfria, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Enkäten skickades till 6 500 medlemmar och besvarades av ungefär en tredjedel. 877 personer som svarade att de bor i flerbostadshus har därefter fått följdfrågor om hur de upplever situationen i sin bostad.

Läs vidare