VISIR har på sin webbplats ett dokument som går att ladda ner med olika åtgärder man kan vidta om man störs av grannar som till exempel röker på sin balkong. Att prata med grannen är förstås ett av tipsen, men om det inte hjälper kan man få hjälp av kommunen och länsstyrelsen.

Att försöka komma överens på frivillig väg är det bästa alternativet, för juridiskt kan det vara svårt att få grannen att sluta bolma. Hyreslagen är en skyddslagstiftning och hyresgästen har en stark besittningsrätt. Så även om det i hyreskontraktet står att det är rökförbud i lägenheter kan det vara svårt för boende i flerbostadshus att slippa passiv rökning i sin bostad.

Läs vidare