De som vill ha ett förbud mot rökning i bostaden kan alltså inte vänta sig att få draghjälp av Hyresgästföreningen. I alla fall inte ännu.

Hyresgästföreningen företräder alla medlemmar, och i den skaran finns förstås både rökare och icke-rökare. Det innebär en balansgång för föreningen mellan olika intressen – och att hyresgästerna själva tar ett stort ansvar, enligt ordföranden.

– Det är viktigt att ha tillgång till bostäder där man kan bo utan att utsättas för andras rök. Vi försöker hitta balansen mellan det och valfriheten att göra saker i sitt eget hem, som att röka. Men om man röker får det inte ske på grannarnas bekostnad, säger Marie Linder.

Hon hänvisar till den paragraf i hyreslagstiftningen som säger att ”när hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”.

– Där ligger ju mycket ansvar på hyresgästen. När man bor i hyresrätt bor man tätt inpå varandra, och då handlar det om att ta hänsyn och inte störa andra.

Marie Linder var tidigare själv störd av en granne som rökte så att hon fick in röken i sitt sovrum. När hon tog upp det med grannen valde hen att röka på en annan plats.

Att prata med grannarna är det första steget om man blir störd, men som vi har skrivit tidigare kanske det inte hjälper och då är man rätt så maktlös som boende.

Foto: Jens Sølvberg

Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiförbundet, uppmanade i en tidigare artikel Hyresgästföreningen att agera för en lagändring för att göra det juridiskt möjligt att bo rökfritt, genom att inrätta alternativ med rökfria flerbostadshus, befintliga och nya, i alla kommuner i landet. I artikeln säger hon att det skulle vara enklare att få resultat om hyresgästföreningen, som är en stor aktör, skulle driva frågan.

Men Hyresgästföreningen arbetar för tekniska lösningar, som ventilationssystem och liknande, för att förhindra störningar på grund av tobaksrök. Och skulle det komma en lag om rökförbud i bostaden måste det gälla alla upplåtelseformer, enligt Marie Linder, ordförande.

– Det måste i så fall vara en generell lagstiftning och inte bara gälla en upplåtelseform. Cigarettrök är ju lika farligt för den som bor i villa som för den som bor i hyresrätt, säger hon.

Men ni kommer inte att driva frågan?

– Nej. Som ordförande är jag bunden till stämmans beslut och vi har valt att inte driva den frågan.

Motionerade om rökfria lägenheter

Som vi har berättat i en tidigare artikel vill sju av tio hyresgäster ha rökfria lägenheter enligt en undersökning som Hyresgästföreningens egen tidning Hem och hyra gjorde 2018. Men det är förbundsstämman som bestämmer inriktningen på verksamheten, och ännu så länge har alltså inte frågan ansetts vara värd att driva, även om enskilda lokalavdelningar och medlemmar har motionerat om den.

Förändring drivs bland annat genom att människor tar upp frågan i olika sammanhang till exempel genom att skriva insändare, eller skriva motioner till hyresgästföreningen eller till sin bostadsrättsförening, Till Hyresgästföreningens stämma 2018 hade det kommit in två motioner som föreslog att föreningen skulle försöka få regeringen att utreda lagstiftningen för att möjliggöra rökfria flerbostadshus.

I sitt svar på motionerna skrev förbundsstyrelsen att rökning i det egna hemmet inte anses vara ett sådant agerande som anses innebära störning av grannarna. Dessutom är besittningsrätten så stark att även om hyresgästen skrivit på ett hyreskontrakt med villkor att inte röka i bostaden skulle ett sådant villkor anses strida mot gällande lag och rättstillämpning. Även om rökning är hälsovådligt är det inom vissa ramar accepterat av samhället, bland annat i sitt hem, men det är också rimligt att slippa utsättas för passiv rökning i hemmet. Det är rimligt att det finns bostäder fria från tobaksrök för dem som önskar det. Samtidigt är föreningen en organisation som representerar alla hyresgäster skrev styrelsen i sitt svar.

Och med det svaret ansågs motionerna besvarade.

”Kämpar på i det lilla”

Den ena motionen kom från Hyresgästföreningens lokalavdelning i Enköping, där den person som skrev motionen inte längre är aktiv i föreningen och inte har jobbat vidare med frågan.

Den andra motionen kom från enskilda medlemmar i Örebro. Inger Brolin var en av de tre motionärerna, som samtliga då satt i styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Örebro.

– Svaret från förbundsstyrelsen kunde ju har varit lite utförligare, men det är klart, de står ju på två sidor, säger hon.

Det var första gången hon skickade in en motion om möjligheten till rökfria bostäder och hon har inte heller skickat in någon till kommande stämma. Hon är själv både allergisk och doftöverkänslig och får in rök från en granne via fläkten och från en annan granne via balkongen.

– Men vi fortsätter att kämpa på här i det lilla. Men som det är nu har man ingen fredad plats, och att flytta är inte lätt det heller, säger hon.

Hon har talat med de rökande grannarna, som är vänliga och förstående.

– Jag ringde en gång när jag fick ett anfall och de blev väldigt olyckliga. Antagligen är begäret stort och det kan vara svårt att sluta röka. Det är bekvämt att använda balkongen i stället för att röka utomhus, säger hon.

”Lagstiftning behövs”

Hyresgästföreningen har sin stämma vartannat år. Årets stämma har blivit uppskjuten till 2021 på grund av coronapandemin. Huruvida det finns motioner om möjlighet till rökfria lägenheter i motionsflödet avslöjas inte förrän motionstiden har gått ut.

Trots beskedet från Hyresgästföreningens ordförande hoppas Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet på Hyresgästföreningen.

– Eftersom det idag saknas tillräckligt juridiskt stöd att slippa grannars rökning i flerbostadshus behöver lagstiftningen ses över och ändras. Vi hoppas Hyresgästföreningen framöver arbetar för detta med målet om ett Rökfritt Sverige 2025, säger hon.

Fakta Hyreslagen

12 kap 25 §

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Läs de tidigare artiklarna i serien:

Boende vill ha lag mot rökning i lägenheter

Svårt för boende i flerbostadshus att slippa passiv rökning

Detta kan du göra om du blir störd av rökande grannar

Hyresvärden Poseidon har alltfler rökfria lägenheter: ”Det viktiga är att flytta fram positionerna”

 

 

 

 

Läs vidare