Som vi berättade i artikeln förra veckan vill sju av tio hyresgäster ha rökfritt i lägenheter och fem av tio på balkongen, enligt en undersökning från tidningen Hem och hyra. Men trots detta är det svårt att göra ett befintligt lägenhetsbestånd rökfritt, på grund av att hyreslagen är en skyddslagstiftning och hyresgästens starka besittningsrätt.

Utgångspunkten är att man som hyresgäst får röka i sin lägenhet eller på sin balkong, och att man som boende i flerfamiljshus får acceptera att grannar röker, eftersom det räknas som ett normalt nyttjande av lägenheten, skriver Glenn Karlsson, jurist på Hyresgästföreningen i ett mejl till Tobaksfakta.

Det finns dock en gräns när rökningen är så omfattande att den inte behöver tålas och då riskerar den rökande att bli uppsagd från lägenheten eller att bostadsrätten förverkas.

Vid en sådan prövning måste hyresgästen som blir störd kunna bevisa att rökningen eller rökinträngningen utgör ett verkligt hinder i boendet. Om hyresvärden försöker säga upp en rökande granne måste hen kunna visa att den rökande grannen utsätter grannar för sådana störningar som är hälsovådliga eller annars inte ska behöva tålas. Det kan till exempel krävas vittnesmål från grannar som upplever sig störda eller uttalanden från kommunens miljöförvaltning om att det utgör en hälsofara för andra boende, enligt honom.

Grannars rökning vanligt bekymmer

Mattias Berlin, chef för den juridiska avdelningen på HSB:s riksförbund vittnar om att många tycker att rökning på balkonger är ett bekymmer.

–Det är en ständigt återkommande fråga, och jag har full förståelse för att det kan uppfattas som störande. Men tyvärr är det inte mycket man kan ta till, mer än prata med grannen, och om det inte hjälper gå till sin styrelse om man bor i en bostadsrättsförening eller till hyresvärden om man är hyresgäst och påpeka störningen och så får de agera.

–Det finns få rättsfall, men enligt en dom från tingsrätten i Falun 2018 får man som boende i flerbostadshus acceptera rökning i måttlig omfattning. Så det bästa är att försöka komma överens med den rökande grannen, säger han.

Och om det inte hjälper att prata med grannen, är man maktlös då?

–Ja, det kan man säga. Folk har valt att flytta för att slippa problemet. Vi hade hoppats på mer från den nya tobakslagen från 2019, då det blev olagligt att röka på uteserveringar och andra platser utomhus, som entréer till offentliga byggnader. Men entréer till flerbostadshus räknas inte som allmän plats, så rökningen där kommer man inte åt med skärpningen av lagen.

I Miljöbalken, kapitel 9, paragraf 9, finns en bestämmelse om att ”bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer”.

 Passiv rökning är skadligt för hälsan. Kan man som hyresgäst inte hävda att det är hälsovådligt att utsättas för andras rökning?

–Det är möjligt att det skulle kunna gå, men det är ingen som har drivit den frågan rättsligt, säger Mattias Berlin.

Kräv tekniska åtgärder

Om man blir besvärad av rök inomhus kan man som boende ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda detta, om det till exempel beror på ventilationssystemet, så länge som det inte innebär oskäliga kostnader, enligt Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet. Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder kan man vända sig till kommunens miljökontor. Men att slippa rök från grannens balkong är svårare.

–Man får prata med grannen, men oftast är det inte så framgångsrikt. Bostaden är viktig, där ska man kunna vara utan att bli sjuk, och att ha grannar som röker är jättebesvärligt för många. Att flytta är inte så enkelt, särskilt inte i områden med bostadsbrist, och man kanske hamnar i samma situation på nästa ställe. Vissa av våra medlemmar har låga inkomster och då går det inte heller att flytta till rökfri nyproduktion, säger Marie-Louise Luther.

Allt fler lägenheter blir rökfria

Att sanera lägenheter från rök kan bli dyrt för fastighetsägarna, så rökfria bostäder ligger även i deras intresse. Bland andra införde bostadsbolaget Poseidon i Göteborg, med 27000 lägenheter, 1 december 2018 rökfritt inomhus i alla nya kontrakt. Alla nyproducerade lägenheter är rökfria sedan 2015, även på balkongen. Hyresgästerna i befintliga bostadsbestånd kan välja om de vill göra sin trappuppgång helt rökfri, men det kräver i så fall att samtliga i den uppgången är överens.

Fastighets AB L E Lundberg, en privat hyresvärd, har sedan 1 januari 2014 en klausul i hyresavtalen om att rökning inte är tillåten i lägenheten, på balkongen eller på gårdarna.

Astma- och Allergiförbundet kartlade i samverkan med SABO rökfria bostadsbestånd i Sverige 2019.

Det är dock inte säkert att det går att vräka en hyresgäst som trots avtalet om rökfrihet ändå skulle röka i lägenheten, enligt juristerna.

–Bara för att det finns ett avtal är det inte säkert att domstolen skulle bedöma att det är skäligt, säger Mattias Berlin på HSB.

”Att bryta mot hyresvärdens ordningsregler är aldrig riskfritt, men vissa villkor brukar frikännas eftersom hyreslagen är skyddslagstiftning och hyresgästen har rätt att nyttja lägenheten på ett normalt vis. Jag har i dagsläget svårt att se ett förbud mot rökning i bostäder utan att rökning generellt förbjuds”, skriver Glenn Karlsson, jurist på Hyresgästföreningen, till Tobaksfakta.

Med andra ord: Det krävs en lag för att slippa bli utsatt för andras cigarettrök i de flesta bostadsbestånd.

I nästa artikel berättar vi om vilka åtgärder du som boende kan vidta för att slippa grannens cigarettrök.

Nästa vecka

Nästa vecka berättar vi mer om hyresvärden Poseidon som har börjat göra sitt fastighetsbestånd rökfritt.

 

Läs vidare