Rökning i hyreshus är en fråga som väcker starka känslor och leder till konflikter. Som Tobaksfakta tidigare har berättat blev en hyresgäst vräkt från sitt trygghetsboende. Hyresvärden motiverade det med att han hade rökt trots att det rådde rökförbud i huset. Hyresgästen vägrade accepterade vräkningen.

Hyresvärden vände sig till Hyresnämnden i Malmö och i slutet av april avgjordes ärendet i Helsingborgs tingsrätt. Parterna enades om en förlikning. Hyresgästen lovade att i inte röka i lägenheten, balkongen eller gemensamhetsutrymmen såsom trapphuset, hissen, förrådsutrymmen, miljöstation eller i samlingslokalen med tillhörande utrymmen såsom toaletter, entréhall etc. Utifrån de förutsättningarna drar hyresvärden tillbaka vräkningen och låter mannen bo kvar.

Det är osäkert vad som hade hänt om hyresvärden och hyresgästen inte hade kunnat komma överens i en förlikning. I ett tidigare fall, som prövades i hyresnämnden Göteborg 2016 fanns ett avtal om att det var förbjudet att röka och flera grannar hade klagat. Hyresnämnden ansåg att mannen trots det skulle få bo kvar. I beslutet stod det: ”Rökning i normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Den omständigheten att X (hyresgästen) rökt inne i sin lägenhet kan därför i sig inte läggas honom till last i detta ärende.

Läs vidare