År 2019 utvidgades rökförbudet i kollektivtrafiken till att också gälla utomhusmiljöer kopplat till resandet, bland annat busshållplatser, perronger och entréer och gångbanor i anslutning till spårområdena.

I en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm konstateras att kollektivtrafiken trots det inte är rökfri.

Våren 2023, i samband med Tobaksfria veckan, genomförde 11 kommuner i Stockholms län en gemensam tillsynsinsats. Den visade bland annat:

I åtta av de elva kommunerna observerades pågående rökning. En av kommunerna har rapporterat att ungefär hälften vejpade. Det röks främst vid busshållplatser, men också vid buss- och pendeltågsstationer, perronger och entréer. Såväl resenärer som busschaufförer har setts röka, men ingen har blivit tillsagd eller avvisad från platsen.

Tio av de elva kommuner kontrollerade om det fanns synliga tecken på att rökning nyligen hade ägt rum. I alla kontrollerade kommuner, utom en, hittade man cigarettfimpar på buss- och pendeltågsstationer, på perronger, på tågspåren, i busskurer, vid soptunnor och entréer.

I samtliga kommuner har det funnits skyltning med information om rökförbudet. Dock har skyltningen i olika grad varit bristfällig i samtliga kommuner utom en. Flera av kommunerna upplever att den skyltning som finns inte är tillräckligt synlig. Ibland består skyltningen enbart av små symboler trycka på informationstavlor eller av dekaler som är placerade i sådan höjd att resenärerna riskerar att missa dem. På vissa platser kan informationen upplevas som tvetydig, då det finns förbudsskyltar mot rökning samtidigt som det finns askkoppar i nära anslutning till skyltarna. Sex av kommunerna noterade att det fanns soptunnor med askkoppar placerade inom de rökfria områdena

Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport är att mer behöver göras att för att skapa en rökfri kollektivtrafik.
Det handlar om att förbättra skyltning och information och att i större utsträckning vidta åtgärder mot dem som inte följer förbudet.

De som ansvarar för kollektivtrafiken är också ansvariga för att lagstiftningen följs, i detta fall Region Stockholm. Kommunerna å sin sida har ett ansvar att kontrollera att de som har hand om kollektivtrafiken följer lagens krav. Kommunen ska också ge bidra med information och råd.

Rapport från Länsstyrelsen är en så kallad Länsrapport som årligen lämnas till Folkhälsomyndigheten

Källa: Länsrapporten från Stockholms län, där finns också detaljer om vad som kan fram i tillsynen i Österåker, Upplands Väsby , Södertälje kommun, Nacka , Lidingö stad, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är ett samarbete mellan Haninge, Tyresö och Nynäshamn, Sundbybergs stad, Stockholms stad och i viss utsträckning Värmdö kommun.

Läs vidare