Revisionen av rekommendationerna från 2009 var planerad att vara klar hösten 2023, enligt EU-kommissionens eget arbetsprogram. Rekommendationerna presenterades inte då. Det senaste beskedet var att rekommendationen skulle presenteras sista januari i år, men inte heller då fanns något att presentera.

I ett uttalande skickat till Euractiv, som bevar politiken i EU, riktar en grupp medicinska organisationer skarp kritik mot EU-kommissionens agerande. Gruppen är förskräckt över kommissionens misslyckande. I gruppen ingår European Respiratory Society, European Society of Medical Oncology, European Cancer Leagues och European Health Alliance.

Källa: https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/public-health-organisations-lambast-delay-of-smoke-free-environment-revision/

Läs vidare