Syftet med studien var att utvärdera den potentiella kopplingen mellan exponering för andrahandsrök och risken för oral cancer. I metaanalysen ingick fem studier, omfattande 3452 personer som hade exponerats för andrahandsrök och 3525 oexponerade individer.

Passiv rökning, eller andrahandsrök, orsakar flera sjukdomar, inklusive lungcancer. Att tobaksrökning orsakar oral cancer är väl känt, det har emellertid inte fastställts om andrahandsrök också gör det.

”Våra resultat kan ge vägledning till vårdspersonal, forskare och beslutsfattare för att ytterligare stödja effektiva program att minska den passiva rökningen”, skriver forskarna.

Läs vidare