Studien Tobacco in Prisons har publicerats i The Lancet Public Health.

Tobaksrelaterade sjukdomar är en ofta okänd hälsofråga i fängelser, med hjärt- och kärlsjukdomar som en vanlig orsak till sjuklighet och död i fängelser i många länder. Förekomsten av rökning bland fängelsepersonal är också hög, och både de intagna och personalen riskerar potentiellt stor exponering för passiv rökning. Att förbjuda rökning i fängelser har en stor positiv potential för hälsan hos individer som lever och arbetar i fängelsemiljö.

Läs vidare