Fallet rör en man som bor i ett så kallat trygghetsboende. Boendet har gemensamma ytor, vänder sig till äldre och ska främja gemenskap och trygghet. Enligt hyresvärdens ordningsregler är rökning förbjudet i och runtomkring lägenheterna. Grannarna har klagat på mannens rökning. Också hyresvärdens personal har konstaterat att hyresgästen röker i sin bostad, skriver Hem och Hyra.

Hyresvärden varnade först mannen och hänvisade till att han skrivit på ett hyresavtal som förbjuder rökning. Det gav inte någon effekt. Hyresvärden försökte sedan vräka mannen men han vägrar att flytta. Nu har hyresvärden vänt sig till Hyresnämnden för att få saken prövad.

I ett tidigare fall, som prövades i hyresnämnden Göteborg 2016 fanns ett avtal om att det var förbjudet att röka och flera grannar hade klagat. Hyresnämnden ansåg att mannen trots det skulle få bo kvar. I beslutet stod det: ”Rökning i normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Den omständigheten att X (hyresgästen) rökt inne i sin lägenhet kan därför i sig inte läggas honom till last i detta ärende.”

På Astma- och Allergiförbundet har man länge drivit på för en förändring. Förbundet önskar en statlig utredning som leder till att regelverket ändras så att det blir juridiskt möjligt för fastighetsägare att erbjuda rökfritt för hyresgäster.

– I Finland ändrades tobakslagen 2017 så att fastighetsägare vid behov kan ansöka hos kommunen om att införa rökfritt i befintliga flerbostadshus om boende ofrivilligt utsätts för passiv rökning från grannar. Det borde även vara möjligt i Sverige. Ingen ska behöva bli sjuk av på grund passiv rökning från grannar, säger Marie-Louise Luther, intressepolitiskt sakkunnig inom miljö/funktionshinderspolitik på Astma- och Allergiförbundet.

I Finland kan dessutom dagens regelverk komma att skärpas. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som lämnat förslag för hur användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra i Finland till år 2030. Ett förslag rör rökförbud i bostäder. Arbetsgruppen föreslår att det i nya hyresförhållanden automatiskt ska ingå rökförbud i lägenheten, på balkongen och utomhus. Det föreslås också att bostadsbolag ska kunna fatta beslut med enkel majoritet om att förbjuda tobaksrökning i bostäderna, på balkongerna och i motsvarande områden utomhus som används av husets invånare, om röken kan sprida sig till de andra invånarnas bostäder.

Läs vidare