Allt fler vill ha rökfritt i lägenheter. Enligt en undersökning som tidningen Hem & Hyra gjorde 2018 vill sju av tio hyresgäster förbjuda rökning inomhus i den egna lägenheten. Det är en ökning på de nio år som gått sedan tidningen gjorde en liknande undersökning, då ungefär hälften ville ha slut på rökandet inomhus.

När det gäller rökning på balkonger var det ungefär var tredje som ville ha ett rökstopp enligt undersökningen från 2018, vilket även det är en ökning från var fjärde nio år tidigare.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har alla rätt till en rökfri miljö. Den rättigheten är dessutom överordnad rökares rätt att röka. Ändå är det nästan omöjligt att slippa grannars rök i sitt eget hem om man bor i flerbostadshus.

Hälsovådligt i andra och tredje hand

Det är inte konstigt om man som boende vill slippa utsättas för andras rök. Förutom den hälsovådliga passiva rökningen, har man på senare år talat allt mer om tredjehandsrök, som är de rester av rök som blir kvar på exempelvis textilier och tapeter i rum och utrymmen där det har rökts. Dessa rester innehåller bland annat cancerframkallande ämnen och kemikalier som orsakar skador på DNA.

När man försöker få bort röklukt från inrökta ytor används ozonering. Nikotinet i tredjehandsröken kan reagera med ozonet vilket bildar en organisk aerosol med väldigt små partiklar. Samtidigt som luktproblemen begränsas ökar hälsoriskerna på grund av ozoneringen.

Det är alltså inte problemfritt att flytta in i en inrökt lägenhet, även om själva röklukten är borta.

Resultatlösa kontakter

Stanislav Verbitski bor i en bostadsrätt i Stockholm och har utan framgång försökt skydda sina tre barn, varav ett med astmatiska besvär, från cigarettrök från en rökande granne. Grannen röker på sin balkong, vilket gör att det kommer in cigarettrök i lägenheten när familjen har sin balkongdörr öppen.

I bostadsrättsföreningens ordningsregler står följande: ”Vid rökning på balkongen/terrassen måste hänsyn tas till dina grannar. Besväras de av röken måste du komma överens med dem.”

Stanislav Verbitski har pratat med sin granne och bett hen att inte röka mellan klockan 21 och 9, så att de kan vädra på nätterna, men har inte fått gehör. Han har tidigare skrivit till styrelsen i bostadsrättsföreningen och bett om rökförbud i lägenheterna. När han nyligen tog upp frågan på nytt med grannen utan att komma vidare bad han om hjälp och vägledning från styrelsen, men han är besviken och ledsen över svaret han fick:

”Inte oväntat tillhör detta en vanlig frågeställning i en bostadsrättsförening. Även om vi inte uppmuntrar till rökning är det helt klart att detta problem bör lösas genom att grannarna enas om en överenskommelse sinsemellan. Styrelsen har ingen roll i detta och den enda vägledning som finns är rekommendationen du hänvisar till i ditt mail”, skrev ordföranden i förningen.

Rekommendationen är alltså ordningsregeln som nämndes tidigare.

 ”Ser bra ut på papperet”

Svaret upprör Stanislav Verbitski, som tycker att det är konstigt att det fortfarande finns en så stor acceptans för rökning, trots att det är så många som dör av det.

”Det kanske ser bra ut på papperet när en BRF styrelse skriver in i sina regler att en rökare måste komma överens med sina grannar om de besväras av rökning. Verkligheten är dock helt annan. En rökare varken måste eller behöver komma överens med sina grannar om hen inte vill. Trots att det är en ordningsregel som inte följs säger styrelsen att de inte har någon roll i detta. Det känns inte rätt”, skriver han till Tobaksfakta.

Ordningsregeln är alltså tandlös, vilket bekräftas när Tobaksfakta kontaktar Stanislavs bostadsrättsförening om ärendet. ”Rökning på balkongen är ingen styrelsefråga utan bör lösas grannar emellan” svarar ordföranden.

Fysiska hinder stoppar inte röken

Jenny på Södermalm i Stockholm kontaktade Tobaksfakta efter en artikel i Stockholm Direkt, där Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund uttalar sig.

Jenny bodde tidigare i en parvilla och besvärades av röken från de kedjerökande grannarna. Nu bor hon i en bostadsrätt och har samma problem. Att prata med grannarna hjälper inte.

”Vi har vädjat att de inte ska röka på balkongen eller åtminstone blåsa ut det åt andra hållet. Vi har glasat in vår balkong och satt upp en brandvägg mellan oss och grannens balkong, men – det räckte ändå inte för att stänga röken ute. Så fort man hör ett ljud från grannens balkong är man på sin vakt för att hinna stänga balkongdörren i tid innan röken drar vidare ända in i vardagsrummet och resten av lägenheten. När man tänker efter är det ju uppenbart sjukt att det ska behöva vara så i ens eget hem. Det behövs en tydligt formulerad lag som inte kan misstolkas och som förbjuder rökning på balkonger och i anslutning till privat boende. Lagen måste garantera att man slipper rök i det egna hemmet – såväl inne som på balkonger, verandor och liknande”, skriver hon.

Jenny kan förstå att grannarna vill ta ett bloss på balkongen, och hon respekterar att rökare vill röka – så länge det inte sker på bekostnad av andras hälsa.

”Men eftersom de utsätter oss för bevisat skadlig luft, tycker jag att det borde finnas en lag som redan för länge sedan hade verkställts – att inte få röka så att det kommer in i andras privata bostäder. Till bostaden hör även balkongen. För det är väl i den egna bostaden som man ska kunna känna sig som mest avslappnad och trygg?”

 ”Prioriterar drogen istället för grannsämjan”

Tobaksfaktas Margaretha Haglund håller med om att rökning i lägenheter och på balkonger är ett stort problemområde.

–Tyvärr gör nikotinet i cigaretterna att brukarna prioriterar drogen i stället för grannsämjan. Nikotin är nämligen en av de mest beroendeframkallande droger vi känner till, i klass med heroin och kokain när det gäller den fysiologiska påverkan på hjärnan.

Idag finns ingen lag som skyddar mot rökning på balkonger och lägenheter.

–Ska man få någon rätsida på detta måste det då till beslut i bostads- och hyresgästföreningarna om inte fastighetsägaren redan har beslutat att bara hyra ut rökfritt. Lagstiftarna har hittills inte vågat ta i frågan och lämnar över ansvaret till en bostadsrättsförening och även dessa är ofta rädda att sätta ned foten, säger hon.

Nästa veckas artiklar

Vad säger juristerna om rökning i lägenhet och på balkong och vad kan man göra om man har problem med cigarettrök från grannarna? Det tar vi upp i kommande veckas artiklar.

Läs vidare