Först och främst ska du prata med grannen och berätta hur hens rökning påverkar din vardag. Försök komma fram till en överenskommelse om att hen inte ska röka på balkongen och när hen vill röka inomhus att hen stänger de dörrar och fönster som gör att röken kommer in till dig.

Om du blir besvärad av grannars cigarettrök inomhus kan det vara fel på ventilationssystemet som går att åtgärda. Kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse och påtala problemet så att de kan undersöka och vidta åtgärder.

Om situationen inte förbättras kan du kontakta kommunens miljöenhet som bör kunna ställa krav krav på fastighetsägaren att undersöka och vidta eventuella åtgärder. Fastighetsägaren kan exempelvis genom mätningar – partikelmätning eller nikotin i luft – konstatera graden av förorening, helst över flera dygn.

Lyft frågan i olika sammanhang

Som enskild boende kan du skriva motioner till årsstämmor i lokala hyresgästföreningar eller bostadsrättsföreningar om att införa en rökfri policy.

Du kan också skriva medborgarförslag till kommunen och yrka på att de allmännyttiga bostadsföretagen bygger rökfria flerbostadshus.

Att skriva insändare är ett bra sätt att få fler att uppmärksamma frågan och göra politiker och andra makthavare medvetna om problemet

Du kan också kontakta eller skriva till lokala företrädare för de politiska partierna för att få dem att uppmärksamma frågan.

Läs vidare