Tredjehandsröken stannar kvar på de olika materialen även efter det att cigaretten har släckts. Den genomgår en åldringsprocess vilken ändrar strukturen på rökföroreringarna, enligt World Economic Forum.

Nikotinet i tredjehandsröken reagerar med vanliga luftföroreningar inomhus, som salpetersyra och ozon, och fortsätter att bilda cancerframkallande ämnen eller föreningar som kan orsaka cancer, enligt forskare vid Massachusetts General Hospital for Children. Dessa kemikalier kommer ut i luften igen under lång tid efter det har rökts i rummen, och finns i inandningsluften i dessa rum.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5716630/

Den här resten av rök kan avge skadliga kemikalier i åratal eller till och med decennier. Man kan inte hindra tredjehandsrök från att bildas eller att andas in den genom att till exempel öppna fönster eller använda en fläkt.

Forskning sedan 1950-talet

Trots att begreppet tredjehandsrök är relativt okänt så har det forskats på ämnet sedan början av 1950-talet. 1953 visade forskare vid Washington University School of Medicine i St Louis att kondensat gjort av rester av cigarettrök orsakade cancer.

I en studie från 1991 fann forskare nikotin i dammet i hem där det röktes.

Forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory fann 2013 att tredjehandsrök orsakar genetiska skador på mänskliga celler med ökad cancerrisk som följd.

Små barn utsätts sannolikt för mer tredjepartsrök än vuxna eftersom de tillbringar mer tid på golvet där tredjehandsröken samlas. De stoppar ofta händerna och andra föremål i munnen. Små barn andas snabbare än vuxna, vilket ökar exponeringen och har också tunnare hud, vilket kan bidra till en ökad absorption av dessa föroreningar.

Forskningen ger skäl att åberopa försiktighetsprincipen för att säkerställa att barn inte exponeras för tredjehandsrök. Resultaten visar de potentiellt allvarliga långsiktiga konsekvenserna av exponering av tredjehandsrök, särskilt för barn, och ger starkt belägg för dess potentiella hälsorisk, vilka därför bör övervägas när man utvecklar framtida miljö- och hälsopolitik, skriver forskarna.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25036615/

Faktaruta: Tredjehandsrök

  • Exponering av tredjehandsrök har upptäckts i kropparna hos de barn som bor i hem där det röks. Koncentrationen av tredjehandsrök som observerats hos barn är oproportionerligt högre än hos vuxna.
  • Kemikalier som förekommer i tredjehandsrök orsakar skador på DNA.
  • Tredjehandsrök innehåller cancerframkallande ämnen som utsätter barn för ökad risk att utveckla cancer.
  • Djurstudier har kopplat exponering för tredjehandsrök till ett antal negativa hälsotillstånd hos barn, såsom metaboliskt syndrom, prediabetes, astma, hyperaktivitet och låg födelsevikt.

Källa:
Jeremy E Drehmer, MPH, Bethany Hipple Walters, PhD, MPH, Emara Nabi-Burza, MBBS, MS, and Jonathan P Winickoff, MD, MPH: Guidance for the Clinical Management of Thirdhand Smoke Exposure in the Child Health Care Setting, Center for Child and Adolescent Health Research and Policy, Division of General Academic Pediatrics och Massachusetts General Hospital for Children, Boston, MA, United States, Tobacco Research and Treatment Center, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, United States, 201

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5716630/pdf/nihms923008.pdf

 

 

Läs vidare