Tobaksfakta lyfter frågan om rökning i flerbostadshus eftersom det är ett problem som drabbar många.

Första veckan beskriver vi problemet och intervjuar vi boende som på olika sätt försökt stoppa sina grannars rökning, utan framgång.

Vecka 2 skriver vi om att lagstiftningen skyddar rökarens rätt att röka, istället skydda människor mot passiv rökning. Vi ger också tips till boende som vill försöka stoppa den passiva rökningen i sitt bostadshus.

Vecka 3 lyfter vi fram fastighetsägare som tagit saken i egna händer och satsar på rökfria bostäder.

Vecka 4 skriver vi om hyresgästföreningens syn på hyresgästers rätt att skyddas från passiv rökning.

 

Läs vidare