Minst 106 tankesmedjor i ett tjugotal länder har accepterat donationer från tobaksföretag. Vissa av dem argumenterar också emot tobaksbekämpningspolitiken som föreslås av Världshälsoorganisationen WHO, enligt tidningen. Artikeln ingår i en serie artiklar där tidningen granskar tobaksindustrin.

Bland annat har tankesmedjorna tagit ställning emot standardiserade reklamfria cigarettförpackningar, de har skrivet till tillsynsmyndigheter för att ge stöd åt nya tobaksprodukter eller främjat forskning i tobaksindustrins regi. I ett extremfall ifrågasatte en Afrikabaserad tankesmedja kopplingen mellan cancer och rökning. Påståendet togs bort sedan tidningen hade frågat om det.

–Tankesmedjorna har samlat ihop en arsenal av argument för att påverka besluten, säger Patricio Marquez, specialist på global hälsa på Världsbanken, till tidningen.

Granskade Atlas Network

The Guardian granskade Atlas Network, ett nätverk med cirka 475 tankesmedjor i över 90 länder. Gemensamt för dessa är att de är för en helt fri och oreglerad marknad.

Åtminstone 53 av dem accepterade donationer från stora tobaksföretag, skriver The Guardian. Minst 25 av medlemmarna i nätverket motsatte sig tobaksskatter som de hävdade var ineffektiva och ökade smuggling. I vissa fall var kampanjerna mot skatter omfattande, trots att höga tobaksskatter enligt experter är allmänt erkända som det effektivaste sättet att minska rökning.

Åtminstone 30 tankesmedjor undertecknade ett brev till WHO och motsatte sig standardiserade reklamfria cigarettförpackningar 2016.

 ”Donationerna påverkar inte tankesmedjorna”

Till skillnad från lobbyister är tankesmedjor inte skyldiga att avslöja sin finansiering. Tidningens granskning bygger på uppgifter från tobaksbolagen.

Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco, Altria och Reynolds American har alla donerat pengar till tankesmedjorna enligt tidningen. Företagen har i svar till tidningen starkt ifrågasatt att donationerna skulle ha kunnat påverka tankesmedjorna.

–Vi har arbetat och kommer att fortsätta att arbeta med noggrant utvalda organisationer runt om i världen som delar vår önskan om att främja politik som ger meningsfulla förbättringar av folkhälsan. Det är absolut löjligt att antyda att stöd till en organisation skulle leda till att den vidtar åtgärder som den annars i princip skulle motsätta sig, säger Philip Morris International, tillverkaren av Marlboro-cigaretter, till tidningen.

Några av tankesmedjorna är mycket inflytelserika i sina länder. I USA accepterade Heritage Foundation, Cato Institute och Americans for Tax Reform både donationer från tobaksindustrin och kommenterade tobakspolitiken. I Storbritannien gjorde Adam Smith Institute och Institute of Economic Affairs detsamma.

 ”Låter sig inte påverkas”

I sina svar till The Guardian svarade tankesmedjorna att de är oberoende, inte låter sig påverkas av några donationer, och att de argumenterar för fri företagsamhet och låg beskattning som en del av en bredare fri marknadsfilosofi. Några sa att de inte var emot all tobakskontroll, men att de var emot en höjd skatt på cigaretter som de hävdade skadar dem med låga inkomster.

Tankesmedjor som argumenterade som tobaksindustrin fanns i USA, Storbritannien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Georgien, Irland, Spanien, Serbien, Argentina, Chile, Peru, Honduras, Venezuela, Indien, Nepal, Pakistan, Ghana, Sydafrika, Japan, Australien och Nya Zeeland. Sverige ingick inte i granskningen.

I Ghana hävdade den verkställande direktören för en tankesmedja att länken mellan cancer och rökning ”ännu inte skulle vara empiriskt etablerad”, ett påstående som organisationen dock tog avstånd ifrån när tidningen frågade om den.

I Chile argumenterade en tankesmedja mot nya rökbegränsningar, inklusive ett inomhusrökförbud. Lokala journalister fick senare läckta dokument som visade att gruppen delvis finansierades av BAT. BAT berättade för The Guardian att den finansierade organisationen genom att köpa rapporter.

Ökar i utvecklingsländer

I många regioner har Atlas Networks bidrag till olika grupper vuxit snabbt de senaste fem åren. I Centralamerika och Västindien ökade de med 6 000 procent under de senaste fem åren. I Afrika söder om Sahara fördubblade Atlas sina bidrag mellan 2013 och 2017.

–Vi ser definitivt att det finns en tillväxt av tankesmedjor i utvecklingsländerna, säger Julia Smith, en forskningsassistent på Simon Fraser University i Kanada som studerar tobakskontroll och påverkan från privata näringslivet.

Andra forskare, som den nobelprisvinnande ekonomen George Akerlof, säger till tidningen att tillväxten av tankesmedjor som argumenterar som tobaksindustrin i utvecklingsländerna ”är exakt i linje med vad vi skulle ha förväntat” med tanke på nedgången i rökning i väst.

 

Läs vidare