Japan Tobacco tillverkar bl a cigarettmärkena Camel och Benson & Hedges och är ett av de stora bolagen även på den svenska tobaksmarknaden. I Australien har Japan Tobacco och tre andra tobaksbolag nu gått till juridisk offensiv för att försöka stoppa det beslutade införandet av neutrala tobaksförpackningar i december i år.

I sin inlaga till högsta domstolen talar Japan Tobacco om de ”påstådda” (alleged) dödliga hälsofarorna med rökning och hävdar att lagstiftningen om neutrala paket strider mot landets konstitution. Detta, enligt bolaget, genom att lägga beslag på bolagets varumärke utan att erbjuda någon kompensation. Bolaget argumenterar för att om reformen leder till minskade samhällskostnader för tobaksrelaterade sjukdomar så borde företaget få ekonomisk ersättning för sitt varumärke.

Såväl tobaksindustrin som de som arbetar för minskade tobaksskador ser Australien som ett pilotfall när det gäller neutrala paket. Ett flertal andra länder överväger redan att följa i Australiens spår.

Länk till artikel i Brisbane Times om Japan Tobaccos taktik i Australien.

Läs vidare