Det innebär att paketens utseende standardiseras. Alla glamorösa, färgade varumärken försvinner. Namnen trycks i stället med vanligt svart typsnitt i liten stil. Paketen får en gemensam brungrön färg och varningsbilderna blir större. De tar upp 75 procent av framsidan och 90 procent av baksidan. Syftet är framför allt att göra paketen mindre attraktiva för barn och ungdomar.

– Domstolens beslut är en massiv seger för folkhälsan, säger professor Mike Daube, ordförande i Australiens Council on Smoking and Health till tidningen Sydney Morning Herald.

­– De globala tobaksbolagen vet att neutrala paket kommer att få stor inverkan på rökningen i Australien och har kämpat mot förändringen mer vildsint än vid något annat tillfälle. De har använt varenda tänkbart trick i försöken att stoppa reformen.

Domstolens besked handlade endast om själva beslutet, motiveringarna till det offentliggörs senare.

– Beslutet banar vägen för andra länder att ta steget och införa neutrala förpackningar. Om EU, inklusive Sverige, värnar om våra barns hälsa så är det bara att följa efter, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta. Alternativet är att tobaksbruket fortsätter i generation efter generation. Målet måste vara att sätta ett slutdatum för tobaken.Jag hoppas att världens hälsoministrar visar samma ledarskap som Australiens Nicola Roxon gjorde när hennes regering fattade sitt beslut.

Två andra länder som kommit långt i förberedelserna för neutrala paket är Storbritannien och Nya Zeeland.

Ända sedan en federal utredning om förebyggande hälsovård i Australien sommaren 2009 föreslog neutrala cigarettförpackningar har tobaksbolagen lagt ner enorma resurser på att försöka stoppa förslaget från att förverkligas.

Historiskt omfattande motkampanjer

Det har skett dels genom finansiering av några av historiens mest omfattande reklamkampanjer, som några av handelns organisationer officiellt stått för, och dels genom att åberopa australisk lagstiftning om immateriell rätt, rätten om skydd för varumärken, och att hävda att lagen bryter mot ingångna internationella handelsavtal.

Det hindrade inte Australiens laborregering från att, efter en djupgående analys av lagar och avtal, lägga fram förslaget i parlamentet där representanthuset klubbade lagen i augusti 2011.

I senaten mötte förslaget motstånd från oppositionen som med så kallad filibustering, långvariga debattinlägg, inte lyckades stoppa lagen, men väl försena ett ikraftträdande från föreslagna 1 juli till 1 december 2012.

Ändras ett lagförslag i senaten måste det gå tillbaka till representanthuset för ny behandling. Den 21 november godkändes förslaget där slutgiltigt.

Efter detta återstod för tobaksbolagen endast möjligheten att med rättsliga åtgärder försöka få lagen upphävd.

Tobaksjättarna British American Tobacco, Philip Morris International, Imperial Tobacco och Japan Tobacco överklagade i högsta domstolen.

Tobaksbolagen krävde kompensation

Stämningen kretsade främst kring de paragrafer i konstitutionen som handlar om immateriell rätt och förvärvande av egendom. Bolagen hävdade att staten med tvång övertog deras varumärken och krävde ekonomisk kompensation för det. Det skulle handla om gigantiska belopp.

Regeringen stod fast vid att neutrala paket inte innebär något förvärv av varumärken från statens sida och stöddes av experter på immateriell rätt som framhöll att regeringen inte övertog några varumärken för eget bruk.Det vore orimligt, sa regeringen, att kompensera tobaksindustrin för att vi ställer krav på att den ska vidta åtgärder som förbättrar folkhälsan.

Det finns 15 000 skäl att genomföra lagen, har regeringen sagt tidigare, och menar då det antal människor som årligen dör i förtid av sin rökning i Australien. Samtidigt som vinsten för t ex Philip Morris International 2010 var 87 miljarder kronor och för British American Tobacco 44 miljarder.

Domstolens beslut

Faktablad om neutrala paket

https://tobaksfakta.se/nyheter/slutgiltigt-beslut-om-neutrala-paket/

Faktablad på engelska om neutrala paket

Läs vidare