Syftet med kartläggningen var att undersöka hur stora bördor av sjukdom och död som de olika drogerna lägger på världens befolkning. Ur resultaten: Rökning fördärvar årligen 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår, ett mått som motsvarar förlorad levnadstid på grund av sjukdom eller död. Motsvarande siffra för alkohol är 85 miljoner år och för illegala droger 27,8 miljoner levnadsår. Det betyder att tobak och alkohol tillsammans drabbar världens folkhälsa uppåt tio gånger hårdare än andra droger sammanlagt. Varje år förlorar mänskligheten över en kvarts miljard friska levnadsår på grund av alkohol och tobak.

I förhållande till sin folkmängd är Europa den världsdel som är hårdast drabbad av sjukdom och död på grund av alkoholmissbruk och rökning.

Forskarna uppskattar att minst omkring 18,3 procent av jordens vuxna befolkning år 2015 drack alkohol på ett skadligt sätt och att 15,2 procent rökte. 3.8 procent använde cannabis, 0.77 procent amfetamin, 0,37 procent opioider och 0,35 procent kokain.

Läs vidare