I en tidigare intervju i Tobaksfakta har vi beskrivit hur Tobakshjälpen startades. Mattias Jonsson, folkhälsoutvecklare i region Jönköping, utvecklade Tobakshjälpen tillsammans med tobakssamordnare Marita Andersson och regionens kommunikationsavdelning. Själva texterna för Tobakshjälpen skrevs av Margareta Pantzar, psykolog med lång erfarenhet av tobaksavvänjning.

–Det här är ett nytt sätt att möta invånarna på. Tidigare hade vi bara en metod att möta de patienter som vill sluta med sitt tobaksbruk, och det var att de kom till oss, förklaradeMattias Jonsson i intervjun från år 2020.
Digitalt stöd kan exempelvis passa de som har arbeten som gör att det är svårt att ta sig till en vårdcentral, ensamstående föräldrar, personer med olika fysiska eller psykiska tillstånd som gör att de inte kan lämna hemmet.
Tobakshjälpen bygger på att patienterna gör en stor del av arbetet digitalt vid sin dator, men har stöd av en diplomerade tobaksavvänjare.

Tobaksavvänjning via Tobakshjälpen har många fördelar, både för den som behandlar och den som är patient. Det förklarade tobakssamordnare Marita Andersson.

–Patienterna upplever att de äger sin behandling från start till mål och tycker att behandlaren är som en förstärkt hejaklack. Det finns också länkar i programmet som leder direkt till andra hjälpmedel, som Sluta-Röka-Linjen, förslag på fysisk aktivitet, eller 1177.se. Och behandlaren har mycket mera koll på sina patienter eftersom de kan se hur patienten arbetar med varje moment. Det lyser grönt när det är avklarat, de får en större överblick.

Marita Andersson såg ytterligare en fördel:

–Som behandlare jobbar vi inte med pekpinnar utan med öppna frågor och uppmuntran. Vi säger inte att ”du måste göra så här, annars händer det och det”. Texten har en annan tydlighet och patienten förstår själv, förklarade Marita Andersson.

Tobakshjälpen finns nu i många regioner. Här finns information från några av de regioner som erbjuder Tobakshjälpen.
Region Östergötland

Region Jönköping

Region Kalmar

Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Sörmland

Västra Götaland

Region kronoberg


Andra digitala stöd

Det finns också andra digitala stöd. Exempelvis finns i region Västerbotten stödet ”Min digitala resa”
region Västerbotten – min nikotinfria resa

I region Örebro finns digitala levnadsvanemottagningen:
region Örebro digitiala levnadsmottagningen
Källa:
Tidigare artikel om Tobakshjälpen
https://tobaksfakta.se/tobakshjalpen-som-sprider-sig-over-landet/

Information från Sydöstra sjukvårdsregionen
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/digital-utveckling/designstudion/stod-och-behandlingsprogram/tobakshjalpen/

Läs vidare