Sluta Röka Linjen i Sverige och andra länder har utvärderats flera gånger, och de upprepade studierna visar att det är ett kostnadseffektivt sätt att stödja människor som vill sluta röka. År 2015 presenterades studien Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen, från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Studien fastslog vad tidigare studier också visat. För en låg kostnad kan människor få stöd att sluta röka, vilket minskar risken att dö i förtid och att drabbas av en rad sjukdomstillstånd.

Enligt rapporten från 2015 är det 21 procent som lyckas sluta med hjälp av Sluta röka linjen. Om den inte fanns skulle andelen som slutar röka minska till 7 procent. För både de som slutar på egen hand och de som får stöd av Sluta röka linjen är det 30 procent som inom ett år får återfall.

Med kunskap om vilka sjukdomstillstånd som drabbar rökare och risken för förtida död har forskarna räknat ut hur många levnadsår som kan läggas till för gruppen på grund av stödet från Sluta Röka Linjen, och även hur risken för sjukdomar minskar för gruppen. Sedan har man jämfört det med kostnaden för Sluta-Röka -Linjen.

Slutsatsen i 2015 års rapport var att kostnaden per vunnet levnadsår var 8 919 kronor. Kostnaden per vunnen QALY, alltså där man också tar hänsyn till hur frisk man är under levnadsåret, var 9 881 kronor. Utifrån kostnadsberäkningar för 2015 var detta en låg kostnad. Socialstyrelsen bedömde 2015 att kostnaden per vunnen QALY och år var låg om den låg under 100 000 kronor. Alltså mycket långt ifrån vad Sluta Röka Linjen kostar.

Mer att läsa:

Hans Gilljam: I frontlinjen för tobaksprevention i arbetet och på fritiden

 

Läs vidare