Swedish Match driver sedan en tid butiken Svenskt snus på Kungsgatan i Stockholm. Den marknadsföring som Konsumentverket nu kritiserar har skett där och delvis även i andra butiker.

I ett brev till Swedish Match påpekar Konsumentverket att huvudregeln i tobakslagen är att all marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är förbjuden. Undantag görs enbart för kommersiell information inne på försäljningsställen, men denna får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. I stället ska den vara måttfull.

”Marknadsföring som appellerar till barn eller ungdomar kan överhuvudtaget inte anses tillåtet även om marknadsföringen sker inne på försäljningsställen”, skriver Konsumentverket också.

Bland annat just den regeln anser myndigheten att Swedish Match bryter mot i reklam med uppseendeväckande bilder och layout som ”tydligt associerar till sport- och fritidsaktiviteter”.

Även försäljning av skateboards, skidor och mobilskal med samma varumärken som snussorter är, framhåller Konsumentverket, otillåten tobaksreklam.

Dessutom kritiserar verket snusreklamskyltar med textern New fresh white och New look. Dessa uttryck bedöms som tydliga värdeomdömen och inte ”en saklig presentation av relevant fakta om varan och dess egenskaper”. Skyltarna strider därför mot tobakslagens krav på måttfullhet i marknadsföring av tobaksvaror på säljställen.

Konsumentverket strävar efter att kritiserade företag frivilligt ska rätta till sina misstag och inväntar nu svar från Swedish Match senast 24 juni.

Läs vidare