Studien publiceras nyligen i BMJ:s Tobacco Control. Dess analys av 40 allmänt tillgängliga kliniska prövningar för HTP visade att 29 var anslutna till eller finansierade tobaksindustrin. De flesta av de tillgängliga kliniska prövningarna bedömdes också ha hög risk för partiskhet utifrån deras metodik och val av studiedesign.

Läs vidare