Studien visar att många länder gjort ansträngningar för att förbjuda tobaksreklam, men att reklamen trots det fortfarande frodas, vilket driver på nyrekryteringen av rökare, särskilt bland unga.Enligt studien är marknadsföringen betydligt mer intensiv och aggressiv i låginkomstländer än i höginkomstländer.

En metod tobaksindustrin använder är att sälja cigaretter styckvis, vilket riktar sig mot barn som inte har råd att köpa ett helt cigarettpaket. WHO-studien visar att 64,2 procent av de granskade butikerna i låginkomstländerna saluförde enstaka cigaretter, jämfört med bara 2,8 procent av höginkomstländernas granskade butiker.

I studien har forskarna mellan åren 2009 och 2012 dokumenterat antalet tobaksannonser och försäljningsställen längs en kilometerlång promenad i 462 utvalda samhällen, i totalt 16 låg-, medel- och höginkomstländer (bland dem Sverige). Dessutom fick nästan 12 000 personer svara på frågor om, och i så fall var de sett tobaksmarknadsföring under de senaste sex månaderna.

Studierna visar att tobaksannonserna var 81 gånger fler per studerat samhälle i utvecklingsländer som Indien, Pakistan och Zimbabwe än i höginkomstländer som Sverige, Kanada och Förenade Arabemiraten. På samma sätt var antalet försäljningsställen för tobak 2,5 gånger fler i låg- och lägre medelinkomstländer som Kina, Colombia och Iran än i höginkomstländerna.

– Resultaten visar att förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring är en av de kontrollåtgärder som låginkomstländerna minst anammat. Dessa åtgärder har införts i fyra gånger fler hög- och medelinkomstländer än låginkomstländer, säger Dr Armando Peruga, programchef för tobaksfria initiativet på WHO.

Tobaksrelaterade sjukdomar är den enskilt viktigaste, förebyggbara orsaken till dödsfall i världen. Enligt WHO:s beräkningar kommer tobaksbruk orsaka 8,4 miljoner dödsfall år 2020. Av dem beräknas 70 procent ske i utvecklingsländer där cirka 900 miljoner rökare bor.

– Om inte de skyldigheter som ingår i WHOs ramkonvention snabbt och fullt ut genomförs kommer dessa siffror stiga dramatiskt, säger professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som medverkat i studien.

– Det har skett betydande framsteg under det senaste decenniet, men nu måste vi skärpa våra globala ansträngningar så att människor världen över är skyddade från tobaksepidemin.

En jämförelse mellan Sverige och Kanada, de två västliga höginkomstländerna i studien, visade att Sverige har en mer aggressiv marknadsföring av tobaksvaror än Kanada. Ungefär hälften av försäljningsställena för tobak i Göteborg visade reklam för tobak, jämfört med 10 procent av försäljningsställena i städer i Kanada. Nästan hälften av de intervjuade i Sverige hade sett tobaksreklam det senaste halvåret, jämfört med mindre än var tredje i Kanada.

Ladda ned studie här:The environmental profile of a community’s health: a cross-sectional study on tobacco marketing in 16 countries

Läs vidare