Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt – blodpropp i hjärnan – och hjärnblödning. En stroke leder till en syrebrist i hjärnan som skadar de funktioner som styrs från området där blodproppen eller blödningen sitter. Fyra av fem personer som drabbas av stroke är över 65 år. Livsstilsfaktorer som högt blodtryck, rökning, låg fysisk aktivitet och i viss mån även stress är väl kända orsaker till stroke.

Forskargruppen vid Sahlgrenska har studerat närmare 400 000 fall av den variant av stroke som orsakades av blodpropp under åren 1987-2010 i Sverige. Undersökningen visar att antalet fall i gruppen 65-84 år har minskat markant sedan slutet av 90-talet och en viss minskning gäller även gruppen 44-65 år.

För den yngsta gruppen, 18-44 år, syns i stället en ökning av fallen med omkring 1,5 % per år. Det är inte helt klarlagt vad ökningen beror på. Ny och bättre diagnostik kan spela in, men troligen har även livsstilsförändringar och ökad andel yngre personer med fetma en inverkan.

– De som är födda på 60- och 70-talen har vuxit upp och levt på ett annat sätt än tidigare generationer. Många har till exempel exponerats för rökning i ung ålder och trots att rökningen går ner är det många i den här åldersgruppen som rökt, säger Annika Rosengren, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

– Man har ganska stora möjligheter att påverka sin egen risk för att få en stroke och det behöver vi göra de yngre i riskzonen medvetna om, säger Annika Rosengren.

– En stroke medför mycket mänskligt lidande och är kostsamt och tidskrävande att rehabilitera. Det innebär stora vinster om vi lyckas vända den uppåtgående kurvan bland de yngre.

Länk till Sahlgrenska akademins egen information om studien

Läs vidare