Barbro Westerholm

Barbro har engagerat sig för tobaksfrågan i många år och hon ger i intervjun intressanta tillbakablickar i det tobakspreventiva arbetet, hon berättar om hur synen på  tobaksbruk förändrats sedan 60-talet. samt lyfter vad hon tycker att vi behöver fokusera på nu.

Läs intervjun här

 

Helen Stjerna

Inför tobaksfria dagen 31 maj intervjuade Tobaksfakta Helene Stjerna, Generalsekreterare på A Non Smoking Generation. I intervjun tydliggjorde hon tobaksindustrins metoder för att nå barn och unga, och lyfte vilka insatser som krävs för att stoppa marknadsföringen som lockar in nya konsumenter i ett ofta livslångt nikotinberoende.

Läs intervjun här

 

Gabriel Wikström

Gabriel Wikstorm är numera samordnare för Sveriges Agenda2030-arbete. När Gabriel Wikström var folkhälsominister drev han frågan om tobakskontroll och i intervjun berättar han om att tobaksfrågan är möjlig att lösa med ett nytt arbetssätt som är tvärsektoriellt och har ett långsiktigt perspektiv.

Läs intervjun här

Läs vidare