Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation som arbetar med barn och ungdomar, är mycket nöjd med årets tema som sätter fokus på hur tobaks-industrin arbetar.

–Det är ett bra tema i år, det behövs eftersom tobaksindustrin vänder sig till ungdomar i sin marknadsföring. De är otroligt skickliga att marknadsföra via sociala medier, och till exempel musikfestivaler med åldersgräns på 13 år, där det delas ut gratisprover. Man arrangerar även fester med många kändisar och så ber man människorna på festen posera med en snusdosa eller e-cigarett som man gör reklam för, berättar hon.

Tobaksindustrin sponsrar också filmserier, musik, artister och använder sig ävenav influencers, alltså influerare, som genom sina kanaler i sociala medier har stor påverkan på barn och ungdomar.

–Genom reklamsamarbeten med influencers marknadsförs nikotinprodukter helt ogenerat. Ett tydligt exempel var när Tove Lo lanserade sin platta Bitches med ett par gigantiska Marlboro-paket som örhängen, säger hon.

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, en organisation som vänder sig till ungdomar och som också anlitar ungdomar som informatörer i skolorna. Foto: Maj-Lis Koivisto

Frågan är vad som gör att artister och även en del idrottare som unga människor ser upp till väljer att samarbeta med tobaksindustrin. Helen Stjerna tror att den främsta förklaringen är pengar.

–Pengar är makt. Kanske anser man att man inte har råd att tacka nej till ett erbjudande? Eller så saknar man kunskap, alternativt både och. Tobaksindustrin lägger enorma pengar på marknadsföring.

I Sverige är det olagligt att göra reklam för tobaksprodukter, men genom att man kallar dem ”tobaksfria” kan lagstiftningen rundas, vilket Tobaksfakta har skrivit om tidigare, och som även A Non Smoking Generation uppmärksammar på olika sätt.

–Vi menar att man skulle kunna bedöma de så kallat tobaksfria produkterna som tobak. De innehåller stora mängder nikotin som bara kan framställas från tobak – att kalla dem tobaksfria är en direkt lögn, säger Helen Stjerna.

Riktar in sig på unga tjejer

Att den svenska snusindustrin har varit skicklig på att sälja in sina nya produkter som något ofarligt märker A Non Smoking Generation när de är ute i skolorna och pratar om tobak och tobaksindustrin. Helen Stjerna befarar att den höga andelen tobaksbrukande ungdomar inte kommer att minska med de nya produkterna.

–Vi möter ofta påståendet ”jag snusar inte, jag använder bara vitt snus, det är tobaksfritt”. Redan nu ser vi en tydlig ökning av snusande ungdomar i CAN:s senaste undersökning av skolungdomars drogvanor, men frågan är hur en svarar om en faktiskt, som många vi möter, tror att det är både tobaksfritt och ofarligt? Unga tjejer är en tydlig målgrupp i snusindustrins reklamfilmer och marknadsföringen ger snabbt resultat. Det ser vi tydligt i skolorna. Många elever visar öppet att de använder det under skoltiden. Även unga vuxna som redan har slutat röka faller tillbaka och börjar använda nikotin igen med de här nya produkterna, säger hon.

Vill ha tydligare regler

För att skydda barn och ungdomar från tobaksindustrins påverkan krävs en tydligare lagstiftning, enligt Helen Stjerna

–Vi behöver tydliggöra att alla nikotinprodukter som inte är läkemedel är tobak. Nikotin framställs från tobak, allt nikotin är beroendeframkallande, och syftet med dessa produkter, som innehåller höga halter nikotin, är att göra användaren beroende. I dagsläget är de nya produkterna helt oreglerade och i stort sett obeskattade.

Hon är glad över den nya utredningen som ska se över lagstiftningen, men den är inte klar förrän om ett år.

–Det är lång tid. Många unga människor hinner fastna i beroende under det året. Nu genast borde man införa tobaksfri skoltid! I samband med coronautbrottet såg vi tydligt att det kan gå snabbt att få en lagändring om det behövs. Frågan är varför våra politiker inte ser barns rätt att förbli tobaksfria som tillräckligt prioriterat? Den lagstiftning vi har om rökfria skolgårdar fungerar inte, både snus och cigaretter förekommer fritt på raster, bara precis utanför skolgården. Och tobaksbruket smittar, många har svårt att tacka nej när man blir bjuden.

Grannländerna skyddar barnen bättre

Helen Stjerna tycker att det är synd att Sverige har halkat efter när det gäller att skydda barnen från tobaksindustrins närmanden.

–Alla våra grannländer är tydligt bättre än vi är. Både Norge, Finland och nu även Danmark har gasat förbi oss både när det gäller exponeringsförbud, tobaksskatter och tobaksfri skoltid. Sedan Norge införde tobaksfri skoltid har dagligrökarna bland ungdomarna minskat från 7 till 0,4 procent. I Norge är alla nya tobaksprodukter förbjudna, där finns inte e-cigaretter till exempel.

Hur är intresset bland våra svenska politiker?

–Vi har en socialminister som tycker att det är en viktig fråga, men kanske saknar hon tillräckligt stöd i övriga partier? Det är lite av en gåta för oss att våra politiker inte gör mer. Stödet är dessutom massivt bland väljarna. Det ser vi inte minst i Tobaksfaktas undersökningar. Det är problematiskt att våra politiker ständigt uppvaktas av tobaksindustrin som säljer in sitt budskap att nya, enligt deras egna uppgifter, mindre farliga tobaksprodukter är lösningen på problemet. Det tog världen 60 år att förstå hur farliga cigaretterna var och frågan är hur trovärdig tobaksindustrin är? Men det är som sagt en lukrativ business och pengar är som bekant detsamma som makt.

Menar du att våra politiker de är köpta av tobaksindustrin?

– Nej det hoppas jag innerligt att de inte är, men har man inte tillräcklig kunskap i frågan så låter det kanske som en trevlig lösning – att man kan ersätta ett farligt beroende med ett ofarligt, och att en hel industri samtidigt får göra miljardvinster på det? Om jag inte visste bättre så hade jag kanske också köpt det. Sedan är det ju ett faktum att det finns ett beroende också hos många. Kanske känner man sig orolig för att det ska bli dyrt eller krångligt att upprätthålla sitt eget beroende?

Helen Stjerna efterlyser också en journalistisk granskning av tobaksindustrin.

–Vilken annan industri som helst, flyg-, mat-, klädindustrin blir granskade på längden och tvären när det gäller hållbarhetsfrågorna, men tobaksindustrin flyger helt under radarn. Även filmproducenter och streamingtjänster skulle kunna ta ett större ansvar för minska exponeringen för tobak i film och serier. Även här tror jag att kunskapen är låg om hur stor inverkan på våra barn och unga det faktiskt har.

Till sist, vad gör ni 31 maj?

–Vi kopierar tobaksindustrin och tar hjälp av ett gäng influencers som kommer att hjälpa oss sprida viktiga budskap i sina kanaler och göra en take over på vårt eget instagram.

Läs mer om tobaksindustrins metoder i A Non Smoking Generations debattartikel i Dagens samhälle i februari:

Vill du veta mer om hur snusindustrin argumenterar är snusbolaget Haypps svar belysande. Kommunikationschefen Markus Lindblad skriver bland annat att nikotin närmast kan betraktas som ofarligt, och föreslår att Haypp och A Non Smoking Generation ska göra gemensam sak.

Faktaruta: Tobaksfria dagen

Tobaksfria dagen – World No Tobacco Day – skapades av världshälsoorganisationen WHO 1987 och har sedan 1988 uppmärksammat tobaksfrågor den 31 maj. Läs mer på WHO:s webbplats.

Varje år sedan 2004 uppmärksammar WHO också de personer och organisationer som har gjort exceptionella insatser för tobaksprevention. Pristagare från Sverige är bland andra Hans Gilljam (2019), Alexandra Charles (2009), Gunilla Bolinder (2008), Ingrid Talu (2006) och Göran Boëthius (2004), Margaretha Haglund (1994).

Läs vidare