Forskarna från Cleveland Clinic i Ohio och Florida tittade på över 7000 patienters rökhistorikPatienterna hade testat positivt för covid-19. Enligt studien hade de patienter som hade rökt över 30 år fler fall av sjukhusvistelse och död i covid-19 än icke-rökarna. 

Resultaten av denna studie antyder att kumulativ exponering för cigarettrök är en oberoende riskfaktor för sjukhusinläggning och dödsfall från covid-19”, skriver forskarna. 

En inte särskilt förvånande men viktig slutsats, säger Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala Universitet i en kommentar till Vetenskapsradion.

– Det har ju varit en viss förvirring kring det här med rökning och covid. Så jag tycker att det är väldigt bra att vi nu får en tydligare bild av hur det verkligen ser ut. Vad den här studien visar ganska tydligt är att ju mer de här personerna har rökt under hela livet, desto större risk har de att behöva sjukhusvård, att hamna på intensiven och att dö med covid-19, säger Christer Janson.

 

Läs vidare