Den högst ansvariga för den amerikanska hälso- och sjukvården är the Surgeon General, doktor Regina Benjamin. Hon är chockad av utvecklingen. Andelen rökare i grupperna 12-17 år och unga vuxna från 18 till 25 minskade kraftigt från början av 1990-talet till 2003. Det året började minskningen plana ut. För rökfri tobak har den helt upphört.

I ett framträdande i Washington presenterade doktor Benjamin på torsdagen en ny Surgeon General-rapport med titeln Förebygga tobaksbruk bland ungdomar och unga vuxna (Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults).

I en webbsändning berättade hon att om minskningen av tobaksbruket hade fortsatt efter 2003 i samma takt som tidigare hade det i dag kunnat finnas tre miljoner färre unga rökare.

Det är den 31:a rapporten om tobak och hälsa från the Surgeon Generalsedan 1964. Senast en rapport handlade om rökning och ungdomar var 1994.

Den nya rapporten, som är på drygt 900 sidor, beskriver i detalj utbredningen av tobaksbruket bland tonåringar och unga vuxna, tobakens svåra hälsoeffekter på unga människor och exempel på tidigare framgångsrika insatser för att förebygga tobaksbruk.

Hur tobaksbolagen genom sin marknadsföring uppmuntrar de unga att börja röka granskas närgånget.Tobak är den varugrupp som marknadsförs allra hårdast i USA. Bolagen satsar cirka tio miljarder dollar om året.

8o procent av alla rökdebuter sker senast vid 18 års ålder. 99 procent av tobaksanvändarna har börjat före 26 års ålder.

Det är unga, växande kroppar som är känsligast för tobak. Skador på hjärta och blodkärl finns hos de flesta unga rökare. De mest utsatta dör redan som unga. Tobaksröken reducerar lungornas funktion och fördröjer deras utveckling. Risken finns att de aldrig når full kapacitet.

Unga är också känsligare för nikotin och blir snabbare beroende än vuxna. Det får dem att fortsätta använda tobak upp i vuxen ålder, fast de inte hade tänkt sig det.

Att förebygga tobaksbruk bland de unga är absolut nödvändigt, slår Regina Benjamin fast. Det kräver kampanjer som innehåller många delar och som är uthålliga. Strategierna bör innehålla massmediekampanjer, högre tobaksskatter, lagar om rökfria miljöer och erfarenhetsbaserade program för skolorna.

Viljan att medverka till att få fram den första tobaksfria generationen måste genomsyra hela samhället, från de centrala beslutsorganen till kommunala och lokala krafter, säger the Surgeon General.

Den allra första Surgeon General-rapporten om tobak som kom 1964 var epokgörande. Den slog fast att rökning orsakar cancer i lungor och struphuvud och är den viktigaste orsaken till kronisk bronkit. Den ledde till att hälsovarningar infördes på cigarettpaketen, förbud i etermedierna för tobaksreklam och krav på en årlig rapport om rökningens hälsokonsekvenser.

Källa: The Surgeon General och US Department of Health and Human Services

Consumer booklet, en populariserad version av the Surgeon General Report.

The Surgeon General´s egen sammanfattning av rapporten.

Läs vidare