Han har ägnat sig åt att studera de huvudsakliga orsakerna till dödlighet i vuxen ålder och har under de senaste 40 åren blivit berömd för sin dokumentation av de allvarliga sjukdomar som rökning orsakar. Petos studier har hjälpt WHO och världsbanken att kraftfullt engagera sig i det globala tobaksförebyggande arbetet.

– Richard Peto tog examen i statistik och statistiken förde honom tidigt i kontakt med tobaksrökningens ohälsoeffekter, säger professor emeritus Hans Gilljam vid Karolinska Institutet. Från 1973 finns publikationer där Peto börjat samarbeta med medicinska storheter som Richard Doll och Charles Fletcher.

Relationen med Doll blev avgörande för Petos position som en av de allra främsta källorna för våra kunskaper om tobaksrelaterad ohälsa.

Samarbetet med Fletcher ledde till viktiga studier av lungfunktionen hos rökare och utvecklingen av KOL.

Ny analysmetod

Richard Peto hyllas som meta-analysens fader. Det är en analysmetod där resultaten från olika vetenskapliga studier ”poolas” och på så sätt ökar den statistiska säkerheten när det gäller att bedöma effekterna av en behandling.

Petos enorma bredd i sin forskning har lett till ny kunskap om många cancerformer. På tobaksområdet har hans upptäckt att insjuknande och död i lungcancer, huvudsakligen hos män, har en stark relation till männens historiska rökvanor varit betydelsefull.

Brännande fråga

Tillsammans med kolleger världen över har Peto publicerat data från snart sagt alla länder och kunnat förutsäga utvecklingen. Den typen av förutsägelser har blivit särskilt omskrivna när det gäller Kina där en provins kan ha fler invånare än hela USA och där 60 procent, eller mer, av männen röker.

Den kunskapen har lämnats över till politikerna som därmed fått en brännande fråga att hantera.

– Richard Peto har gästat oss i Sverige många gånger under åren och berättat om sin forskning. Den som lyssnat på honom har aldrig blivit besviken. Det är alltid något nytt, överraskande och viktigt. Min gissning är att vi inte behöver bli besvikna den här gången heller, säger Hans Gilljam.

– Richard Petos undersökningar av rökningens effekter har varit avgörande för möjligheterna att förändra människors attityder till rökning, vilket lett till att många slutat röka. Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, som under åren lärt känna Richard Peto väl.

De båda belönades 2006 med Amerikanska Cancerfondens pris Luther L. Terry Awards. Richard Peto för hans forskning och Margaretha Haglund för en framstående karriär i det tobaksförebyggande arbetet.

Särskilt viktig var rapporten Causes to Cancer från 1981 som Peto gjorde på uppdrag av den amerikanska kongressen tillsammans med Richard Doll.

Flesta cancerfallen

De blev först med att visa att rökning orsakar fler cancerfall än någon annan förebyggbar orsak i industrialiserade länder som USA och Storbritannien.

Få drar så stor publik på internationella konferenser som Richard Peto som med sina övertygande data om all död och sjukdom som rökningen orsakar får publiken att känna att arbetet mot tobaken måste intensifieras ytterligare, samtidigt som tobaksindustrins cyniska marknadsföring måste stoppas.

– Peto är en mycket begåvad person men samtidigt väldigt excentrisk. Jag minns när han besökte oss för ett framträdande i riksdagen och kom i enbart kostym, utan överrock, mössa, halsduk och handskar, vilket behövs när det är 25 grader kallt. Tack vare min makes ytterkläder klarade han sig, säger Margaretha Haglund.

Foto: Cathy Harwood

Läs vidare