Enligt Världshälsoorganisationen WHO bor mer än 80 procent av världens 1,3 miljarder tobaksanvändare nu i låg- och medelinkomstländer. Medan tobaksindustrins marknader i Europa och Nordamerika minskar stadigt ökar vinsterna till exempel i Mellanöstern och Nordafrika. Där uppmuntrar regeringar aktivt och i vissa fall till och med belönar tillväxten av världens dödligaste industri.

Det visar en ny rapport från Global Center for Good Governance in Tobacco Control i samarbete med WHO:s regionala kontor för östra medelhavsområdet, som refereras i ett blogginlägg på Syndication Bureaus webbplats.

Läs vidare