STOP har sedan april 2020 regelbundet tagit fram ”STOP COVID-19 Monitoring Brief: The tobacco industry, its interests and allies”. I den ges specifika exempel på hur tobaksindustrin agerar under pandemin, med fokus på bland annat företagens sociala ansvar, politisk inblandning, juridiska utmaningar, marknadsföring och hur de påverkar vetenskapen kopplat till COVID 19.

Här hittar du den senaste sammanfattningen för aug/sept 2020

Här hittar du tidigare sammanfattningar

Läs vidare