De slutsatserna drar forskare av en stor undersökning bland tusentals rökare i sex europeiska länder. Studien har publicerats av tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Forskarna använde sig av data som samlats in under 2003-2013 i projektet International Tobacco Control Europe Surveys. Tusentals rökare i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Irland, Skottland och Storbritannien har deltagit. Rökarna fick svara på i vilken grad som fyra olika tobaksförebyggande åtgärder fick dem att tänka på att sluta röka. De fyra åtgärderna var prishöjningar på cigaretter, hälsovarningar på cigarettpaket, rökfria offentliga miljöer och subventionerade läkemedel för tobaksavvänjning.

Resultatet visar att alla fyra åtgärderna får rökare att fundera på att sluta. Den åtgärd som får flest att vilja sluta är prishöjning.

När ett land infört höjda priser och hälsovarningar ökar andelen rökare som säger att dessa åtgärder får dem att fundera på rökstopp. Med rökförbud i offentliga miljöer är det tvärtom. När de har införts minskar andelen rökare som säger att de rökfria miljöerna leder till tankar på att sluta.

Forskarna framhåller att de tobakspolitiska åtgärderna verkar kunna minska hälsoklyftor eftersom rökare med låg inkomst och utbildning säger sig påverkas i högre utsträckning än rökare med hög inkomst och utbildning.

Läs vidare