Philip Morris Internationals (PMI:s) bud översteg ett annat från det amerikanska riskkapitalbolaget Carlyle.

Läkare och hälsoorganisationer är mycket kritiska till det möjliga övertagandet.

–Det är oetiskt att ett stort tobaksbolag får tjäna på att behandla sjukdomar som har blivit mycket vanligare på grund av dess produkter, säger Malcolm Clark, chef för cancerprevention på Cancer Research UK, till The Guardian.

Att behandlas som en del av ett tobaksföretag kan hota Vecturas livskraft och marknadsvärde, skriver STOP. Enligt tobakskonventionens artikel 5.3 kommer företaget inte längre att kunna ha möten med beslutsfattare om affären går igenom. Vissa akademiska institutioner kommer inte längre att samarbeta med Vectura och företaget kommer att få svårare att publicera sin forskning. Flytten kan hota Vecturas tillgång till bidrag och vetenskapliga konferenser.

PMI har nu 60 dagar på sig att vinna stöd bland aktieägarna för sitt erbjudande, enligt The Guardian. För att köpet ska gå igenom behöver PMI stöd från innehavare till över 50 procent av aktierna. Flera stora aktieägare är tveksamma till affären av etiska skäl, enligt artikeln.

Läs vidare