I årskurs 9 är 13 procent av både tjejer och killar tobakskonsumenter.

Sedan 2000-talets början har ungdomars tobaksanvändning minskat påtagligt, men de allra senaste åren har kurvan planat ut. Siffrorna i årets CAN-undersökning ligger på samma nivåer som fjolårets siffror. Det innebär att nästan en tredjedel av gymnasieeleverna i år 2 och över en tiondel av niondeklassarna röker och/eller snusar.

Enligt CAN är det därför ”troligt att både mänskliga och samhällsekonomiska kostnader orsakade av tobak står att vänta i framtiden”.

CAN frågar även om hur frekvent ungdomarna röker och/eller snusar. I 2017 års undersökning klassas 5 procent av tjejerna och 7 procent av killarna i nian som frekventa tobaksanvändare

I gymnasiets år 2 är skillnaden mellan killarnas och tjejernas tobakskonsumtion betydligt mer framträdande.19 procent av killarna och 9 procent av tjejerna är frekventa tobaksanvändare. Skillnaden förklaras av att killarna snusar i högre utsträckning och att de då gör detta frekvent, medan tjejerna röker något mer och många av dem röker sporadiskt.

Hur är det med kombinerad rökning och snusning då? Undersökningen visar att det bland tjejer (i båda åldersgrupperna) är vanligast att inte kombinera. De tobaksanvändande tjejerna röker för det mesta och kombinerar inte detta med snus.

Bland killarna ser det annorlunda ut. En tredjedel av tobakskonsumenterna bland killarna röker enbart, en tredjedel snusar enbart och en tredjedel både snusar och röker.

Ytterligare några siffror från undersökningen:

  • I årskurs 9 klassas 10 procent som rökare och sex procent som snusare (vilket är samma nivåer som i fjol).
  • I gymnasiets år 2 klassas 24 procent som rökare och 14 procent som snusare.
  • 32 procent i årskurs 9 och 39 procent i gymnasiets år 2 har någon gång använt e-cigaretter. Det är omkring tre till fyra gånger så vanligt bland rökande elever att pröva e-cigaretter som bland rökfria jämnåriga.
  • En tiondel av eleverna i årskurs 9 och en femtedel i gymnasiets år 2 hade rökt vattenpipa de senaste 12 månaderna. 4 respektive 6 procent hade rökt vattenpipa den senaste månaden.

CAN har gjort drogvaneundersökningar i årskurs 9 sedan 1971 och i år 2 sedan 2004. Datainsamlingen görs under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval. Underlaget till redovisningarna 2017 består av 6 124 elever i årskurs 9 och 4 778 i gymnasiets år 2.

Läs vidare