Resultaten är från en undersökning som gjordes i november av Kantar Sifo, på uppdrag av Tobaksfakta. Men även om lagen har starkt stöd så är det bara 3 av 10 som kommenterar när någon röker på en allmän plats utomhus.

Viktig för barn och ungdomar
6 av 10 svenskar uppfattar lagen som positiv för att få ungdomar att inte börja röka. De som svarat på undersökningen tror att lagen påverkar barn och ungdomar, bland annat genom att de inte lika ofta kan se andra personer röka på allmänna platser.

Fler rökfria platser önskas
Uteserveringar är den plats där största andelen, 6 av 10, har märkt skillnad i utomhusmiljön efter att lagen infördes. Andra platser är butiksentréer och busshållplatser. Merparten av de tillfrågade, 68 procent, vill dessutom lagstifta om rökfritt på andra platser utomhus.

”Lagen ett viktigt steg”
–Det är mycket glädjande att se att så många välkomnar rökfria utomhusmiljöer och att de dessutom vill ha fler rökfria platser utomhus. Många inser att rökfria miljöer hjälper våra barn att inte börja röka. 4 av 5 barn börjar röka innan de fyllt 18 år så lagen är ett viktigt steg för att förhindra tobaksdebut, säger Margaretha Haglund, expert tobakspolitik på Tobaksfakta.

Dags för politikerna att ta nästa steg
Hur det fortsatta arbetet ska gå till, det tycker hon är klart och tydligt:
–Nu återstår för våra politiker att ta nästa steg i arbetet för ett rökfritt Sverige 2025, till exempel att minska tobaksindustrins förföriska marknadsföring genom ett exponeringsförbud för tobak på försäljningsställen. Det här är efterlängtat av svenska folket. Barnen är vår framtid, och deras hälsa måste vara viktigare än tobaksindustrins fortsatta vinster.

Den nya tobakslagen om rökfria utomhusmiljöer infördes den 1 juli i år. Då blev det rökfritt på platser utomhus, till exempel på uteserveringar, busshållplatser, lekplatser och butiksentréer. Lagen innebär även att de som säljer tobaksvaror behöver tillstånd.

Undersökningen utfördes i november av Kantar Sifo och riktade sig till 1000 personer i hela Sverige i åldern 18 år och uppåt. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Tobaksfakta, som arbetar för ett rökfritt Sverige 2025.

Mer att läsa

Här finns en sammanfattning av undersökningen om nya tobakslagen 2019

Faktablad om rökfria miljöer

Mer om Tobacco Endgame 2025

Har du frågor om undersökningen, kontakta Göran Boëthius, opinionsbildare och tillf ordförande Tobaksfakta.

Läs vidare