Bland ämnena som WHO tar upp i informationsmaterialet finns nikotin, kolmonoxid och olika aldehyder.

Läs vidare