Både e-cigaretter och HTP-produkter bildar en ånga eller aerosol som användaren inhalerar. Ingen av produkterna bildar rök, men medan nikotinet i e-cigaretter tillförs i en vätskelösning kommer det i HTP-produkterna från tobak.

HTP-tekniken kommer ursprungligen från Japan och har funnits sedan 1980-talet. Produktkategorin kallas också ”heat-not-burn”.

De nuvarande produkterna liknar inte de tidiga varianterna, vilket innebär att även om forskning har utförts på HTP-produkterna sedan deras uppkomst kan slutsatser om tidigare produkter inte tillämpas på de senare.

Hälsoeffekterna av de nya produkterna är mycket oklara eftersom de inte har funnits på marknaden särskilt länge. Det är dessutom ofta tobaksindustrin som står bakom hittills gjorda studier. Det innebär att det finns ett stort behov av oberoende studier för att klarlägga riskerna.

HTP-produkter säljs idag i ett 40-tal länder och det är stor skillnad på hur de regleras och hanteras beroende bland annat på ländernas kapacitet för tobakskontroll. I några länder som till exempel Brasilien, Uruguay och Singapore är de förbjudna.

Expanderar i världen

Exempel på varumärken är Iqos från Philip Morris, som säljs i ett 30-tal länder, bland annat i en exklusiv butik i Sturegallerian i centrala Stockholm, och Ploom Tech från Japan Tobacco. Enligt Japan Tobaccos helårsrapport för 2018 finns Ploom Tech i Kanada, Storbritannien och Schweiz och ska lanseras ytterligare i världen under kommande år.

Andra HTP-produkter är Glo från British American Tobacco (BaT) och Pax från PaX Labs.

Ploom Tech finns i flera varianter som både värmer upp tobaken till låg temperatur, 30–40 grader och med hög temperatur, 200 grader. Iqos värmer upp tobaken till 350 grader. Vanliga rökcigaretter förbränner tobaken vid 800 grader.

Många av de potentiellt skadliga kemikalier som genereras av HTP-produkter liknar dem från konventionella cigaretter, men finns i allmänhet i lägre halter. Det tycks också finnas kemikalier i HTP-produkterna som inte finns i konventionella cigaretter och som kan vara toxiska.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är HTP-produkterna tobaksprodukter och ska behandlas som sådana. Det innebär att de parter som ratificerat tobakskonventionen är skyldiga att genomföra de åtgärder som konventionen föreskriver.

Problematisk marknadsföring

Tobaksindustrin marknadsför HTP-produkterna som ett sätt för användare att byta från traditionella rökcigaretter till förmodat mindre skadliga varianter. I vilken grad de nya produkterna verkligen fungerar som ersättning är dock inte utrett – oberoende studier behövs.

Enligt WHO-rapporten WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019 är marknadsföringen av HTP-produkterna en av de största utmaningarna i strävan att minska tobaksbruket. De marknadsförs idag med påståenden som uttryckligen eller underförstått innebär att de är säkrare och mindre giftiga alternativ till konventionella cigaretter, till exempel med termer som att ”de sannolikt orsakar mindre skada”. Detta trots att kunskapen idag är otillräcklig och att det kommer att ta flera decennier innan tillräcklig kunskap finns.

Utformningen av produkterna, tillsammans med högprofilerade produktlanseringar och försäljning i flaggskeppsbutiker gör att de uppfattas som högteknologiska, attraktiva och ofarliga lyxkonsumentprodukter.

Det är samma sorts marknadsföring som tidigare användes för att marknadsföra cigaretter, och som är särskilt effektiva för en ung målgrupp, skriver WHO i rapporten.

 

Läs vidare